Förebygg vårdrelaterade infektioner

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett av de största hoten mot patientsäkerheten i hälso- och sjukvården. Med rätt kunskap kan vi alla bidra till att minska förekomsten.

Vårdrelaterade infektioner (VRI) är ett av de största hoten mot patientsäkerheten i hälso- och sjukvården. Den stora påverkan det har på dödlighet, sjuklighet och livskvalitet samt antibiotikaresistens har framkommit i flera studier genom åren. Det är dessutom den vanligaste vårdskadan, men med rätt kunskap kan vi alla bidra till att minska förekomsten.


Målgruppen för kursen är medarbetare inom svensk hälso- och sjukvård. Deltagarna avgör själva när de genomför lektionen och kan göra det från sin mobil, platta eller dator.


Syftet är att påminnas och framförallt öka sina kunskaper om VRI för att minska vårdskadorna.


Kursen är totalt 15 lektioner och en utvärdering uppdelad i korta 2–3 minuterslektioner.


Här kan du som ansvarig kostnadsfritt beställa kursen för både chefer och medarbetare i er verksamhet. Klicka här!

Vill du veta mer?

Hör av dig så berättar vi mer om hur NanoLearning kan hjälpa dig och din organisation!