Penningtvätt (AML)

I den här kursen om penningtvätt kommer chefer och medarbetare lära sig vad penningtvätt och finansiering av terrorism är och hur man kan förebygga det. Det minskar avsevärt risken för incidenter med penningtvätt i er organisation.

 

Vår NanoLearning-metod gör det möjligt att effektivt öka medvetenheten över tid.

Det bästa: Vi anpassar innehållet och ger er en effektmätning om medvetenheten när det gäller penningtvätt.

Kursens innehåll ökar medvetenheten om penningtvätt, vilket resulterar i effektiv efterlevnad av er penningtvättspolicy.

 

Exempel på innehåll:

·       Begreppet penningtvätt

·       Terroristfinansiering

·       Hur man förhindrar penningtvätt, t.ex. genom kundkännedom och rapporteringsåtgärder

·       Riskfaktorer och beteenden att vara uppmärksam på


Kontakta oss

Jag accepterar integritetspolicyn