Integritet & GDPR för alla anställda

Innehållet i denna GDPR-medvetenhetskurs är utformad för att öka kunskapen och medvetenheten om grundläggande integritet, med fokus på att minska risker, reflektera över integritet i vardagen och att implementera en integritetskultur baserad på dialog och STAR-beteende (Stop, Think, Ask, React).

Innehållet i kursen är utvecklat för att främja:

Integritetskunskap

En högre nivå av grundläggande integritetskunskap (sekretessprinciper och rättigheter, etc.)

Riskminimering

Lär dig om riskreducerande åtgärder som dataminimering och incidentrapportering

Reflektion

Reflektion kring vardagens integritet, t.ex. i förhållandet mellan arbetsgivare och anställd samt integritetsinställningar

STAR-beteende

Uppmuntra en starkare integritetskultur baserad på dialog och STAR-beteende (Stop, Think, Ask, React)

Kontakta oss

Jag accepterar integritetspolicyn