Nyhet   02 maj 2023

AI är till stor hjälp när du skapar NanoLearning-kurser

Fem snabba frågor till Nils Ivar Skaalerud, COO på Junglemap som nu introducerar en ny AI-funktion som stöd i att skapa NanoLearning-kurser. En del i det nya Junglemap Enterprise-paketet.

NanoLearning
Lärande
Informationssäkerhet
AI är till stor hjälp när du skapar NanoLearning-kurser

Nils Ivar Skaalerud, COO Junglemap

Varför lägger Junglemap till en AI-funktion i sin plattform?

– Många av våra kunder har ett stort behov av NanoLearning för att skapa medvetenhet i många olika ämnen, men de saknar resurser och tid för att göra det. Att använda AI är ett utmärkt sätt att skapa högkvalitativt innehåll som passar kundens specifika behov - fast på kortare tid.

Vad är skillnaden mellan Junglemaps AI-tjänst och ChatGPT?

– Vi tar AI ett steg längre. Med ChatGPT ställer du frågor och testar tills du får en bra text. Med vår tjänst har vi utvecklat en modell som skapar bra NanoLearing-kurser, baserat på gedigna pedagogiska principer. Vi kombinerar kraften i AI med många års erfarenhet av att skapa effektivt pedagogiskt innehåll. De AI-genererade kurserna är byggda efter en modell som varit framgångsrik i snart 20 år.

Finns det inget behov av mänskligt innehåll längre?

– Jo det finns det! Att använda AI i processen ger dig byggstenar med hög kvalitet. Men pedagogik är en vetenskap i sig, och prompting, dvs hur vi ställer frågor till AI - en annan vetenskap.  I vår AI-tjänst kombinerar vi expertis inom båda dessa områden för att skapa ett lärande som riktar sig till alla medarbetare. Det kommer alltid finnas ett behov av kvalitetssäkring och anpassning. Det är därför vi erbjuder introduktion av innehållsproduktion och NanoLearning under ledning av våra egna innehållsproducenter.

Vilka är integritets- och säkerhetskonsekvenserna av en öppen AI-lösning?

- Den som använder vår AI-tjänst måste samtycka till att dela sin information med OpenAI. När du gör det måste du ha en klar uppfattning om vad du vill dela och inte, enligt din egen organisations integritetspolicy.

Vilka är dina bästa tips för en organisation som funderar på att använda AI för att skapa NanoLearning?

- Kombinera det AI gör bäst – snabbt innehållsskapande – med din egen expertis och kunskap om dina målgrupper och vilket sammanhang de befinner sig i. Använd alltid en kombination av AI-skapat innehåll med mänsklig kvalitetssäkring.

Nyhet   02 maj 2023