Padlock and creditcards on computer key board

Phishingsimulering

Phishing är ett av de enskilt största cyber-hoten och 8 av 10 lyckade attacker beror på mänskliga misstag. Därför är phishing-simuleringar en helt central del i att förhindra framtida attacker.

Stärk den svagaste länken

En organisations skydd mot cyberattacker är aldrig starkare än dess svagaste länk. I ett läge där 8 av 10 lyckade attacker beror på mänskliga misstag behöver alla organisationer prioritera sina mänskliga brandväggar lika mycket som sina tekniska. 

Med Junglemaps simulerade phishingmail kan er organisation både öva upp förmågan hos era anställda att upptäcka skadliga mail, samtidigt som ni får en bättre överblick över hur organisationen ligger till och vad ni behöver åtgärda för att bli bättre. 

Från reaktiv till proaktiv

Cyberattacker leder ofta till reaktiva punktinsatser. Men det är inte så vi skyddar oss mot angrepp. Phishing-simuleringar måste göras till en del av en process som pågår året runt. Det är så vi bygger våra mänskliga brandväggar och skyddar oss mot nästa angrepp.    

Det är så Junglemaps modell fungerar.  

Boka demo

Enkelt att komma igång  

Med vår användarvänliga plattform kan ni enkelt planera phishingsimuleringar för att ge största möjliga effekt i er organisation. Simuleringarna kan integreras i Junglemaps awarenessutbildning i informationssäkerhet och distribueras slumpmässigt till olika grupper i organisationen eller till alla medarbetare samtidigt.

Ni kan enkelt anpassa simuleringarna utifrån ert eget arbete med att skapa en hållbar säkerhetskultur.

Boka demo

Våra phishingsimuleringar

Vår plattform gör det enkelt att skapa trovärdiga phishingsimuleringar.

Icon

Fejkade avsändardomäner

Ett brett och relevant urval av fejkade avsändardomäner

Icon

Fejkade inloggningssidor

Möjlighet att enkelt lägga till fejkade inloggningssidor med egen design.

Flexibility

Stort urval av typsnitt

Ett lätt sätt att öka trovärdigheten.

Icon

Enkel användning av bilder och logotyper

Ger flexibilitet och trovärdighet.

Icon

Enkel planläggning

Möjlighet att enkelt planlägga som en del av awarenessutbildningen.

Icon

Sammanhållna chefsrapporter

Snabb överblick och möjlighet till uppföljning på organisations- eller individnivå

Flexibilitet och funktionalitet 

Våra phishingsimuleringar går enkelt att designa och utforma helt utifrån organisationens behov. Med hjälp av fejkade avsändaradresser och domännamn, olika typsnitt och logotyper skapar ni enkelt trovärdiga phishingmejl. Antingen med hjälp av våra mallar, som är färdiga att skicka ut, eller genom helt skräddarsydda varianter anpassade till era specifika behov. 

Rapporter ger snabb överblick 

Genom att planlägga simulerade phishingutskick som en del av er awareness-träning får ni automatiskt en bra överblick över utfall och resultat. Med hjälp av vår dynamiska rapporteringsfunktion följer ni enkelt hur era medarbetare hanterar phishing-mejl och utvecklingen över tid.

Rapporteringen kan göras på en övergripande organisatorisk nivå. Den kan också brytas ner på avdelnings- eller enhetsnivå med rapporter som automatiskt distribueras till ansvariga chefer.  

Uppföljning skapar lärande 

Med våra planlagda phishingsimuleringar skapas också ett lärande med organisatoriska effekter. Den som klickat på länken i ett phishingmejl får automatiskt en uppföljningslektion med tips på hur man ska tänka för att upptäcka phishing. På så sätt skapas ett lärande både på individ och organisationsnivå. 

Läs mer om NanoLearning här

Kontakta oss

Kontakta oss för en kort demo över vår phishingsimulering och awareness-utbildning inom informationssäkerhet. 

Varför phishing-simulering?

Vad är en phishing-simulering?

Varför är phishing-simulering bra?

Till vem ska man rikta in phishing-simuleringar?