Man sedd bakifrån framför en laptop på skrivbord i öppet kontor

Stärk ditt företags cybersäkerhet. Steg för steg.

Antalet cyberattacker är rekordhögt och de blir allt mer sofistikerade. Mer än 7 av 10 av dem beror på mänskliga misstag. Det är dags att fokusera på de mänskliga brandväggarna.

Krets

Säkerheten är aldrig starkare än sin svagaste länk

Utbildning i cybersäkerhet för alla anställda är det mest effektiva sättet att förhindra attacker med potentiellt katastrofala följder. Börja bygga upp en solid säkerhetskultur redan idag.

Låt AI göra jobbet

Massor av bra idéer men ont om tid? Många policydokument som alla borde läsa, men nästan ingen gör? Låt vår AI skapa de kurser ni behöver. Ladda upp dokument och låt AI konvertera dem till 3 minuters NanoLearning lektioner. Vår plattform sköter distribution och effektmätning.

Läs mer om att skapa kurser med Junglemaps AI

Lär med en metod som redan visat sig fungera

NanoLearning är en beprövad lärmetod som bygger på på upprepning, reflektion och förstärkning. Och alltid med mätbar effekt.

Läs mer om NanoLearning

"Lätt att använda, effektivt och engagerande."

Robert Atherton, chef för dataskydd på AAT

Kraftfulla verktyg för att bygga en god säkerhetskultur

Ikon som vissar en mätare med tre nivåer med pil riktad i mitten segmentet

Kurs i informationssäkerhet för alla anställda

3 minuter långa lektioner skickas ut till alla era anställda var tredje vecka. Håll säkerhet på agendan året runt.

Informationssäkerhet
Ingår alltid
Ikon med ett frågetecken och ett utropstecken i två pratbubblor med ett dollartecken på en myntikon

Phishing-simulering

I vår plattform kan du enkelt skapa phishing-simuleringar som ger största möjliga effekt i just din organisation.

Phishing-simulering
Ikon som vissar Amerikansk examens hat uppepå en stationär dator

Kurs i integritetsskydd och GDPR för alla anställda

Inklusive tester och utvärdering, mätningar av de anställdas riskmedvetenheten och särskild chefsutbildning.

Integritetsskydd & GDPR

Redo att komma igång?

Att utbilda alla anställda i cybersäkerhet är det mest effektiva sättet att förhindra potentiellt katastrofala attacker. Börja bygga en solid säkerhetskultur redan idag.

Använd NanoLearning för ökad medvetenhet inom andra områden

En metod – oändligt många sätt att använda den. NanoLearning är ett utmärkt sätt att öka kunskapen om alla möjliga ämnen.