Stora ämnen. Små bitar.

NanoLearning bygger på 2-3 minuters lektioner som skickas ut direkt till användaren. Det skapar ett lärande som faktiskt blir av och som ger mätbara effekter över tid. 

Det här är NanoLearning

NanoLearning är en lärmetod baserat på inlärningsprinciperna spaced repetition, spacing effect, och retrieval practice ; metoder som maximerar inlärningen och minskar effekten av glömskekurvan.

Lär dig mer om NanoLearning

Vårt erbjudande

Är du intresserad av våra lektioner i säkerhetsmedvetenhet, GDPR eller produktivitet? Kom igång med NanoLearning direkt och kolla in våra kurser nedan
Icon

Fristående kurser

Köp våra kurser fristående och distribuera dem som de är.

Icon

Kurspaket

Köp flera kurser, till exempel inom GDPR och arbetsmiljö och höj kompetensen inom din organisation.

Icon

Skapa er egen kurs

Låt oss hjälpa er att skapa era egna kurser med NanoLearning-metoden.

Se vårt erbjudande
JUNGLEMAP

Historien bakom Junglemap

Junglemap grundades 2002. Vi insåg att konventionella metoder för lärande inte hade önskad effekt. Därför uppfann och utvecklade vi NanoLearning – en banbrytande metod som bygger på forskning inom psykologi och neurovetenskap.

Enkelt uttryckt är NanoLearning byggt på små lektioner baserat på spaced repetition, spacing effect och retrieval practice. Metoder som maximerar inlärningskurvan och minskar effekten av glömskekurvan.

Vi kallar det stora ämnen i små bitar.

Läs mer om Junglemap
Nano

Hur och varför funkar NanoLearning?

Lektioner i små bitar har visat sig ge organisationer högre resultat än konventionellt lärande. Hur och varför? Såhär:

Icon

Vetenskaplig metod

Det är vetenskapligt bevisat att NanoLearning gör att vi lär oss bättre och mer effektivt med hjälp av metoderna spaced repetition, spacing effect och retrieval practice.

Icon

Kollaborativt lärande

De kontinuerliga samtal som kommer av att lära sig tillsammans i grupp, gör att man får extra effekt.

Icon showing a green, yellow and blue meter

Mätbar effekt

93% av organisationer som har använt NanoLearning-metoden har upptäckt en ökad medvetenhet om ämnena.