Kurs i informationssäkerhet för alla anställda

Kursen i informationssäkerhet består av 3-minuterslektioner som tar upp phishing, ransomware, flerfaktorsautentisering och en ny lektion om insiderrisk.

I den här kursen om informationssäkerhet får era medarbetare lära sig om digitala hot och hur man kan förebygga dem genom att kombinera kunskap med vakenhet, dialog och övning och på så sätt minska risken för informations-säkerhetsincidenter. 

Vår NanoLearning-metod gör att ni effektivt kan öka medvetenheten om informationssäkerhet över tid. 

Det bästa: Junglemap skapar en effektmätningsrapport där ni ser informationssäkerhetsmedvetenhet en i er organisation. 

Kursen ökar medvetenheten om informationssäkerhet, ökar dina anställdas kunskap om olika hot mot informationssäkerhet och hur ni kan minska risken genom att följa STAR-metoden (Stop, Think, Ask, React).

 

Exempel på innehåll:

Kugghjul

Phishing: Länkar och inloggningssidor

Kugghjul

Multifaktor autentisering

Kugghjul

Desinformation och falska berättelser

Kugghjul

Insiderrisk

Kugghjul

Ransomware

Vill du veta mer?

Hör av dig så berättar vi mer om hur NanoLearning kan hjälpa dig och din organisation!

Här är några av våra 1000-tals kunder

  • Unionen logo
  • Icon
  • Icon
  • Icon
  • Icon