Kurs i informationssäkerhet för chefer

Ökningen av cyberhot gör chefers kunskap och medvetenhet om informationssäkerhet viktigare än någonsin.

Den här NanoLearning-kursen är riktad speciell till chefer och ledare. 
Innehållet är framtaget för att främja en bättre förståelse för organisationens arbete med informationssäkerhet och chefens roll och ansvar. 

 

Kursen tar upp ämnen som:

Kugghjul

Din roll inom informationssäkerhet

Kugghjul

Systematiskt arbete med informationssäkerhet

Kugghjul

Informationsklassning

Kugghjul

Analysera informationssäkerhetsrisker

Kugghjul

Integritetsskydd inom ditt ansvarsområde

Kugghjul

Leda på distans

Kugghjul

Är vi förberedda?

Kugghjul

Medvetenhet om informationssäkerhet året runt

Vill du veta mer?

Hör av dig så berättar vi mer om hur NanoLearning kan hjälpa dig och din organisation!