Stärkt regelefterlevnad och ökad medvetenhet

Våra Junglemap Comply-kurser är lätta att anpassa efter era egna behov. Kurserna ger en introduktion till ämnen relaterade till styrning, riskhantering och efterlevnad (GRC). Öka era medarbetarnas medvetenhet om viktiga etiska affärsmetoder, företagsetik och säkerställ efterlevnad av lagar och förordningar.

Hitta de bästa kurserna för er organisation

Välj en, eller blanda och matcha ett kurspaket som är relevant för er organisation.

Maximera effekten av ert lärande

Dessa funktioner ingår alltid i Junglemap Comply:

Icon

Rapportering och effektmätning

Håll koll på genomförande och effekten av utbildningarna.

En ikon med equalizerliknande staplar med indikator på olika nivåer

Chefsrapporter

Låter era chefer hålla koll på och följa upp sina medarbetares prestationer.

Icon of a white paper plane and a green cross

E-postdistribution

Ingen inloggning eller nya system att lära sig. Distribueras till alla medarbetare automatiskt via e-post, Teams, Slack eller SMS.

Flexibility

White label

Använd er egen logotyp och era varumärkesfärger.

Icon

Anpassa innehåll

Anpassa och ändra lektionsinnehåll i våra standardkurser.

Grön och vit icon i form av en uppskjuten racket

Onboarding

En av våra Customer Success Managers hjälper dig att komma igång.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation? Vi hjälper dig gärna. Fyll i formuläret eller maila oss: info.se@junglemap.com.