Introduktion till NIS2 direktivet

Med den här NIS2-introduktionen får företagsledningen en bättre förståelse för vad organisationen behöver ha på plats för att uppfylla kraven från NIS2.

Genom den här NIS2-introduktionen får ledningen en bättre förståelse för vad er organisation behöver ha på plats för att leva upp till kraven i NIS2-direktivet.

NIS2-direktivet omfattar fler sektorer, har strängare krav på incidentrapportering och hårdare straff med höga böter för bristande efterlevnad. Det gör NIS2-direktivet till det mest omfattande europeiska cybersäkerhetsdirektivet hittills.

Företag inom kritiska sektorer som definieras som viktiga (important) eller väsentliga (essential) enligt NIS2-direktivet måste nu ha ett systematiskt arbetssätt när det gäller cybersäkerhet.

Ge era chefer och ledning chansen att få koll på vad som förväntas, behöver göras och förberedas för att er organisation ska vara NIS2-kompatibel före oktober 2024 när NIS2-direktivet implementeras.

Kursinnehåll:

● Introduktion till NIS2-direktivet

● Om NIS2-direktivet

● Utvecklingen: NIS till NIS2

● Omfattning och enheter som berörs av NIS2

● Krav och åtgärder enligt NIS2

● Förbereder för efterlevnad av NIS2

● Böter och straff under NIS2

Vill du veta mer?

Kontakta oss om du vill veta mer om hur er organisation kan möta kraven i NIS2 direktivet.