Kurs i anti-korruption och mutor (ABC)

Denna introduktionskurs ger via NanoLearning era medarbetare en bättre förståelse för mutor och korruption samt hur det kan förhindras och förebyggas.

Vår NanoLearning-metod gör det möjligt att över tid effektivt öka medvetenheten kring er policy mot mutor och korruption (ABC). Kursinnehållet är anpassningsbart för er organisation. Vi tillhandahåller även en effektmätningsrapport om förändringar i ABC-medvetenheten bland medarbetarna i er organisation.

Innehållet i kursen mot mutor och korruption är utvecklat för att främja organisationers policyer och få medarbetarna att reflektera kring individuellt ansvar.

Kampen mot anti-korruption och mutor har hög prioritet både nationellt och internationellt. Bristande efterlevnad kan leda till böter och skadat anseende/trovärdighet. För att minska risken för incidenter relaterade till korruption behövs regelbundna påminnelser.

 

Kursen tar bland annat upp:

 

  • Arbete mot korruption 
  • Gåvor och förmåner 
  • Intressekonflikter 
  • Överträdelser

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation.