Kurs i arbetsmiljö för chefer

Denna introduktionskurs i arbetmiljö ger chefer en bättre förståelse för grunderna i arbetsmiljö och bygger på svensk lagstiftning.

Kursen handlar om hur chefer ska hantera frågor som rör arbetsmiljö. Kursen är ett ramverk med lektioner där ansvar och vikten av kommunikation utgör huvuddelarna. Den fungerar både som introduktion och kan med fördel även användas för repetition.

 

Kursen tar bland annat upp:

 

  • Ansvar och roller
  • Ohälsosam arbetsbelastning
  • Vad är stress?
  • Arbetstid, tillgänglighet
  • Organisatorisk arbetsmiljö
  • Kränkande särbehandling
  • Mångfald och inkludering
  • Social arbetsmiljö
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vill du veta mer?

Hör av dig så berättar vi mer om hur NanoLearning kan hjälpa dig och din organisation!