Kurs i integritetsskydd & GDPR för alla anställda

Våra kurser för ökad medvetenhet om integritetsskydd och GDPR består av 16 olika NanoLearning-lektioner, inklusive tester och utvärderingar, medvetenhetsundersökningar och ledarskapsutbildning.

Mer än fem år efter införandet av GDPR är det fortfarande många organisationer som kämpar med att följa direktiven. 

I den här GDPR-kursen kommer era anställda att lära sig om regler, principer och bästa praxis gällande integritet och skydd av personuppgifter, vilket minskar risken för GDPR-incidenter i din organisation. 

Vår NanoLearning-metod gör att ni effektivt kan öka medvetenheten om integritetsskydd  och GDPR – över tid. 

Vi tillhandahåller dessutom en effektmätningsrapport om integritets-/GDPR-medvetenhet i din organisation. 

Kursen skapar medvetenhet om integritet/GDPR. Den ökar medarbetarnas kunskap om skydd av personuppgifter och hur man kan minska risken för integritets-intrång genom att följa ett STAR-beteende (Stop, Think, Ask, React).

Dessutom erbjuder vi kurser i integritetsskydd och undersökningar för chefer och ledningsgrupper.

 

Exempel på innehåll:

Kugghjul

Grundläggande principer för integritetsskydd

Kugghjul

Datainsamling och lagring

Kugghjul

Integritetsrättigheter

Kugghjul

Rapportering av incidenter

Kugghjul

Integritetsskydd på arbetsplatsen och i privatlivet

Kugghjul

Integritetsskydd och AI

Vill du veta mer?

Hör av dig så berättar vi mer om hur NanoLearning kan hjälpa dig och din organisation!