Kurs i integritetsskydd & GDPR för alla anställda

Våra kurser för ökad medvetenhet om integritet/GDPR består av 16 olika NanoLearning-lektioner, inklusive tester och utvärderingar, medvetenhetsundersökningar och ledarskapsutbildning.

I den här GDPR-kursen kommer era anställda att lära sig om regler, principer och bästa praxis gällande integritet och skydd av personuppgifter, vilket minskar risken för GDPR-incidenter i din organisation. 

Vår NanoLearning-metod gör att ni effektivt kan öka medvetenheten om integritet/GDPR – över tid. 

Det bästa: Vi tillhandahåller en effektmätningsrapport om integritets-/GDPR-medvetenhet i din organisation. 

Kursen skapar medvetenhet om integritet/GDPR. Den ökar medarbetarnas kunskap om skydd av personuppgifter och hur man kan minska risken för integritets-intrång genom att följa ett STAR-beteende (Stop, Think, Ask, React).

Dessutom erbjuder vi integritetskurser och undersökningar för chefer och högre chefer.

 

Exempel på innehåll:

Kugghjul

Grundläggande integritetsprinciper

Kugghjul

Datainsamling och lagring

Kugghjul

Integritetsrättigheter

Kugghjul

Rapportering av incidenter

Kugghjul

Integritet på arbetsplatsen

Vill du veta mer?

Hör av dig så berättar vi mer om hur NanoLearning kan hjälpa dig och din organisation!