Kurs i hållbarhet och Agenda 2030

Kursen syftar till att ge medarbetare en högre förståelse för Agenda 2030 och FN:s 17 globala mål.

Den här kursen ger en fördjupad förståelse för vad Agenda 2030 innebär. Lektionerna beskriver respektive mål och vad er organisation – och du som medarbetare/privatperson – kan göra för att bidra till målen. Kursen riktar sig medarbetare inom kommuner, men kan anpassas till er organisations specifika behov. 

Kursen tar bland annat upp:

 

  • Mål 1 – Ingen fattigdom 
  • Mål 4 – God utbildning 
  • Mål 5 – Jämställdhet  
  • Mål 6 – Rent vatten och sanitet  
  • Mål 7 – Hållbar energi för alla 
  • Mål 10 – Minskad ojämlikhet 
  • Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna

 

Junglemap erbjuder även en introduktion till hållbar utveckling: Länk.

Vill du veta mer?

Hör av dig så berättar vi mer om hur NanoLearning kan hjälpa dig och din organisation!