Kurs i uppförandekod och affärsetik

Denna grundläggande kurs i uppförandekod/affärsetik är utformad för att ge medarbetare en djupare förståelse för verksamheters uppförandekod och de etiska principer som styr ert arbete och beslut.

Alla anställda behöver känna till och följa företagets riktlinjer. För att medarbetarna ska kunna göra rätt val när det väl gäller behövs dessutom regelbundna påminnelser. Och då passar NanoLearning perfekt. 

Med NanoLearning undviker ni informationsöverflöd. Vi levererar ett utbildningsskal som ni kan skräddarsy med fokus på företagets egna utmaningar.

Kursen går igenom de värden som formar en företagskultur, etiska dilemman och att upprätthålla integritet och professionalism. Kursen syftar till att stärka ett etiskt förhållningssätt, både internt och externt, och säkerställa en ansvarsfull och respektfull arbetsmiljö för alla.

Kursen tar bland annat upp:

  • Korruption
  • Gåvor och inbjudningar
  • Tystnadsplikt
  • Intressekonflikter
  • Mobbning och trakasserier
  • Leverantörskedjan
  • Rapportering av oegentligheter
  • Efterlevnad av etiska riktlinjer

 

Utbildningen kan skickas till alla medarbetare under hela året, i den takt som passar er. Innehållet kan uppdateras, utökas och återanvändas år efter år. 

Vill du veta mer?

Hör av dig så berättar vi mer om hur NanoLearning kan hjälpa dig och din organisation!