Security and Privacy by Design (SPbD)

Den här kursen i Security and Privacy by Design (SPbD) av Tagore och Junglemap lär utvecklingsteam hur de gör sina produkter säkra under varje steg i utvecklingsprocessen.

Tillval

Skydda ert varumärke, stärk er affärsstrategi, minska kostnader och säkerställ regelefterlevnaden i varje steg på vägen mot en färdig produkt.

Secure DevelopmentSecure development life cycle och Data protection by design and default är vikta kontrollpunkter i ISO27001 och GDPR Artikel 25. Junglemaps OWASP- och SPBD-utbildning hjälper dig att upprätta en process och visar dig praktiska exempel och tips som hjälper dig att komma igång med ditt säkra utvecklingsprogram.

Vår kurs i Security and Privacy by Design (SPbD – SSDLC/DevSecOps) utbildar era team i hur de håller produkterna säkra genom varje steg i utvecklingsprocessen – från träning och implementering till underhåll och drift.

Genom att införliva säkerhet och integritet i varje steg av utvecklingsprocessen kan utvecklingsteamen anta en "shift left"-strategi där man hanterar säkerhetsrisker tidigt. Det ökar effektiviteten, stärker era affärsmål och upprätthåller er compliance – allt i form av lättsmälta 5-minuterslektioner.

En effektiv kombination

Security and Privacy by Design ger era team ett ramverk för hur de ska fokusera på säkerhet och integritet genom varje steg i utvecklingsprocessen.

Vår OWASP Top 10 course täcker också de mest kritiska säkerhetsriskerna inom applikationer idag. Genom att kombinera dessa kurser får ditt team de kunskaper, processer, verktyg och exempel som de behöver för att hantera appsäkerhetsrisker och väga dessa mot andra prioriteringar inom teamet.

Samtidigt får ni en mätbar och kontinuerlig förbättringsprocess kring säkerhet och integritet, vilket förenklar riskbedömningen och förbereder för incidenthantering.

Dynamiska rapporter

Du behöver bevis på att ditt team genomför lektionerna, klarar sina kunskapstester och reflekterar över innehållet.

Du kan se statistiken på alla olika nivåer: från företagsnivå till avdelningsnivå och ned på individnivå – och enkelt exportera rapporterna för presentationer och genomgångar i organisationen.

Vill du veta mer?

Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa era produkt- och utvecklingsteam att göra sina produkter säkra genom varje steg i utvecklingsprocessen.