Informationssäkerhet för produkt- och utvecklingsteam

I den här rollbaserade kursen från Junglemap och Tagore får produkt- och utvecklingsteam uppdaterad kunskap om de mest kritiska säkerhetsriskerna för webbapplikationer.

Tillval

Cyberattackerna blir allt mer avancerade.

Det gör att produkt- och utvecklingsteam måste bli bättre på att förstå hot och risker mot sina webbapplikationer. Utvecklare måste helt enkelt titta på sina applikationer ur samma perspektiv som cyberbrottslingar gör.

Säker kodning och utbildning i informationssäkerhet är viktiga kontrollpunkter i ISO27001 och GDPR Artikel 25. Kickstarta ert säkerhetsprogram och ge ert team en gemensam kunskapsbas om säkerhetsrisker med vår utbildning om OWASP Top 10 och SPbD.

Den här kursen är utvecklad av experter med årtionden av erfarenhet av informationssäkerhet, och ger utvecklingsteam och chefer en bra grund för att förstå risker och hur man skyddar sina webbappar.

Via korta lektioner på ett par minuter, direkt distribuerade via e-post, får mottagarna värdefulla insikter i de mest effektiva sätten att motverka de vanligaste hoten.

Kursen går igenom the OWASP Top 10 Web Application Security Risks och är på engelska. 

Ämnen som behandlas 

1. Broken Access Control 

2. Cryptographic Failures 

3. Injection 

4. Insecure Design 

5. Security Misconfiguration 

6. Vulnerable and Outdated Components 

7. Identification and Authentication Failures 

8. Software and Data Integrity Failures 

9. Security Logging and Monitoring Failures

10. Server-Side Request Forgery


Dynamiska rapporter

I slutändan behövs bevis på att utvecklingsteamen genomför sina lektioner, klarar kunskapstester och får nya insikter.

Statistiken kan visas på alla nivåer, från företagsövergripande till avdelning ner till individen, och kan exporteras som rapporter färdiga att presentera. 

Och självklart hjälper Junglemaps engagerade CSM-team er gärna med förhandsinformation, kursdistribution, påminnelser, rapporter med mera för att ni ska få ut det mesta av kursen.

Security and Privacy by Design (SPbD)
Genom att kombinera den här kursen med vår nya kurs om SPbD kommer er utvecklingsteam också att få ett användbart ramverk för hur man kan införliva säkerhet och integritetsskydd i varje steg i utvecklingsprocessen.

Läs mer om kursen Security and Privacy by Design här!

Boka en demo!

Kontakta oss för mer information om hur era produkt- och utvecklingsteam kan få uppdaterad kunskap om de mest kritiska säkerhetsriskerna.