Kurs i arbetsrätt för chefer

Denna NanoLearning-kurs i arbetsrätt ger en introduktion och förståelse för grunderna i arbetsrätt och bygger på svensk lagstiftning.

Den här kursen handlar om hur chefer ska hantera frågor som rör arbetsrätt. Kursen är ett ramverk med lektioner som rör lagar, avtal, regler och organisationens riktlinjer/policyer. Den fungerar som introduktion och kan med fördel också användas som repetition.

 

Kursen tar bland annat upp:

 

  • Grunderna i arbetssätt
  • Anställningsavtalet
  • Anställningsformer
  • När anställning upphör
  • Uppsägning
  • Diskrimineringslagen
  • Ledighet
  • Visselblåsarlagen

Vill du veta mer?

Hör av dig så berättar vi mer om hur NanoLearning kan hjälpa dig och din organisation!