Kurs i ledarskap och kommunikation

Den här kursen berör välbekanta utmaningar kopplat till arbetsmiljö som chefer kan möta och hur de ska ta sig an dem.

Kursen är designad för att utrusta chefer med de kunskaper och verktyg som behövs för att framgångsrikt leda team och medarbetare genom de utmaningar och möjligheter som moderna arbetsplatser erbjuder. 

 

Kursen går bland annat igenom följande ämnen: 

 

  • Föregå med gott exempel 
  • Var närvarande 
  • Styrkan i att våga delegera 
  • Är du bra på att lyssna? 
  • Ge konstruktiv kritik 
  • Att lösa konflikter 
  • Aktiv coachning 
  • Sätt SMARTa mål 

 

Se också: Junglemaps kurs i hybrid arbetsplats – ledarskap på distans

Vill du veta mer?

Hör av dig så berättar vi mer om hur NanoLearning kan hjälpa dig och din organisation!