Case  

Västerviks kommun: ”Medarbetarna är en viktig del i säkerhetsarbetet”

Att hitta en gemensam nivå för informationssäkerhet och GDPR i en kommun är inte det enklaste. I Västerviks kommun använder fyra förvaltningar och tre kommunala bolag NanoLearning från Junglemap för att öka medvetenheten. – Alla våra medarbetare är en viktig del i säkerhetsarbetet, säger Anna Grandalen, informationssäkerhetssamordnare i Västerviks kommun.

Lärande
NanoLearning
Säkerhet
Informationssäkerhet
Foto: Phia Bergdahl

Medarbetarna spelar en central roll i säkerhetsarbetet. Foto: Phia Bergdahl

Anna Grandalen ansvarar för att både anställda och förtroendevalda politiker nås av Junglemaps kurser i informationssäkerhet och GDPR. Innehållet är detsamma för samtliga, eftersom alla i grunden är användare av kommunens informationstillgångar, som oftast finns i olika IT-system. Att hålla koll på informationssäkerhet och hantering av personuppgifter handlar i grund och botten om att inte brista i förtroende gentemot medborgarna i kommunen samt bryta mot lagar. Insikten om detta finns, och samtidigt en vilja att bli bättre.
- Det finns mycket kvar att göra, konstaterar Anna Grandalen. Vi omvärldsbevakar och samverkar inom koncernen. Det gäller att stycka elefanten i små bitar för att bli framgångsrik.  

Förhandsinformationen viktig

Utgångspunkten för arbetet är att det finns tydliga krav på att utbildning skall genomföras. Och att den skall vara både systematisk och kontinuerlig. I rollen som samordnare värdesätter Anna Grandalen att kunna presentera tydliga rapporter på genomförandet både till kommunledning och till avdelnings- och enhetschefer.
- Jag vill också ge ett extra plus för den support vi får från Junglemaps Custom Success Manager. Det känns oerhört tryggt att få råd och stöd i uppsättningen av kursplaner och genomförande.

Utmaningen är att nå ut ännu fler. Med anställda inom allt ifrån brandmän som arbetar i skift, personal i skolbespisning, fritidsgårdar och äldreomsorg är förutsättningarna väldigt olika. Det gör att förhandsinformationen blir oerhört viktig. Anna Grandalen arbetar både med nyheter och information via kommunens intranät och Junglemaps olika förberedelse-mail.
- Kursens första-sida har en väldigt viktig igenkänningsfaktor, konstaterar hon. Samtidigt ser vi att intresset är stort i början, för att sedan dala efter ett par lektioner.


När intresset svalnar gäller det bara att komma ut med ytterligare informations-omgångar och att få ledning och chefer att trycka på igen för att hålla uppe genomförandet. Samtidigt ser Anna Grandalen en stor skillnad mellan exempelvis de bolag som har tydliga regelkrav om att genomföra utbildningar i informationssäkerheten.
- Har VD beslutat att kurserna skall genomföras, blir också deltagandet högre, konstaterar hon.

Tre insikter

Västerviks erfarenheter av NanoLearning
Icon showing several avatars symbolising distribution

Medarbetare viktig del av säkerheten

Det bygger förtroende gentemot medborgarna i kommunen.

Icon

Tydlig uppföljning och rapportering 

Viktigt med återkoppling både till ledning och chefer.

Icon

Förankringen är viktig

Om ledningen prioriterar så ökar genomförandet.

Case   26 september 2022