Case  

Sandvikens kommun: ”Det pratas mer om IT-säkerhet idag”

Sedan våren 2022 använder sig Sandvikens kommun av NanoLearning för att öka medvetenheten kring IT- och informationssäkerhet. Niclas Berglund, IT-säkerhetsansvarig i kommunen, ser redan att lektionerna som skickas ut var tredje vecka har blivit en vana. - Det pratas mer om IT-säkerhet idag, säger han.

Informationssäkerhet
Samtal om IT-säkerhet. Foto: Piqsels Royalty Free

Tidigare genomförde Niclas Berglund egna tematiska utbildningar kring ämnen som phishing och lösenordshantering, med uppföljande kontrollfrågor. Och även om deltagarantalet på dessa utbildningar var högre än antalet som hittills har genomfört sina NanoLearning-lektioner, så går de inte att komma ifrån att utbildningarna handlade om punktinsatser konstaterar Niclas Berglund.
- Vi vill ju skapa en medvetenhet om de här frågorna som håller i sig över tid. Att det är någonting som både angår mig i vardagen. Både som anställd i kommunen, och som privatperson.

För att ytterligare förstärka alla anställdas uppmärksamhet har Sandvikens kommun även valt att lägga in en liten banner om att stanna upp och tänka till lite extra, i alla mail som kommer från externa adresser. Bannern skall även byta färg ett par gånger per år för att undvika att det går slentrian i meddelandet.
- Många av kommunens medarbetare är bra på att anmäla och rapportera saker som ser misstänkta ut, men vi ser att den medvetenheten har ökat tack vare de regelbundna lektionerna.

Chefernas engagemang avgörande

Även om de återkommande NanoLearning-lektionerna börjar bli en vana, så räcker inte det för att skapa en hållbar säkerhetskultur. Sandvikens kommun ser bland annat till att alla förvaltnings- och bolagschefer får regelbundna rapporter så att de kan följa hur just deras medarbetare genomför kursen. Just att få organisationens chefer att också hinna med IT- och informationssäkerhetsfrågor är en utmaning.
- Vi jobbar mycket med att få cheferna att se hur IT-säkerhet hänger ihop med informationssäkerhet. Kriget i Ukraina gjorde att de här frågorna kom högre upp på agendan, konstaterar Niclas Berglund.

I Sandvikens kommun prioriteras IT-säkerheten högt. Utmaningen på sikt handlar om att bibehålla en högre medvetenhet och uppmärksamhet. Niclas Berglund ser de kommande phishing-testerna som en bra metod för detta.
- Just phishing-tester är något som vi funderat länge på och att de ingår som en del i Junglemaps kurs i informationssäkerhet är ett stort plus.

 

Tre nycklar till framgång

Så här jobbar Sandviken med IT- och informationssäkerhet
Icon

Repetition

Gör IT-säkerhetsutbildningen till en återkommande vana

Icon

Uppföljning

Underlätta för chefer att följa upp sina medarbetares genomförande.

Icon showing several avatars symbolising distribution

Sammanhang

Öka förståelsen för kopplingen mellan IT- och informationssäkerhet.

Per Lagerström
Case   30 augusti 2022