Case   19 september 2022

PRI: ”NanoLearning håller kunskap levande”

Productivity
Informationssäkerhet
Lärande
PRI: ”NanoLearning håller kunskap levande”

Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti började med Junglemaps standardkurs i informationssäkerhet, men insåg snabbt att NanoLearning är en metod som går att använda till så mycket mer. Idag kör PRI återkommande NanoLearning-kurser kring flera av de regelverk som ett försäkringsbolag behöver förhålla sig till. – Vi har en rullande årsplan som vi ser över och uppdaterar, berättar Anna Lunin, kommunikationsansvarig på PRI.

Som kommunikationsansvarig vet Anna Lunin vilka utmaningar som finns med att nå fram med information och utbildningar i compliance-frågor. En artikel på intranätet gör knappt någon skillnad och att samla alla till ett utbildningstillfälle känns ofta för omständligt. När PRI testade Junglemaps standardkurs i informationssäkerhet såg de att metoden passar utmärkt för flera av de regelverk som medarbetarna på PRI behöver känna till och kunna.

Idag rullar 4–5 återkommande compliance-drivna kurser i NanoLearning årligen. Dessutom har PRI använt metoden för att kommunicera kring allt från utrymningsrutiner till skrivregler och grafisk profil.
- Det är ett väldigt bra sätt att dela kunskap, och framför allt att hålla kunskapen levande, konstaterar Anna Lunin.

Det mesta av den kunskap PRI förmedlar via NanoLearning finns även tillgänglig på organisationens intranät. NanoLearningen ger en inblick i vad det handlar om och hänvisar ofta till intranätet för att vid behov läsa mer. För den som behöver ha tillgång till kunskap vid ett givet tillfälle, är det mer naturligt att söka på intranätet.

Intern arbetsgrupp gör jobbet
Rent praktiskt finns nu en intern arbetsgrupp som ser över och planerar de olika NanoLearning- insatserna. Två personer hanterar själva anpassningen och publiceringen i plattformen och sakkunniga från olika enheter fyller på med uppdaterat innehåll.

I de fall där NanoLearning ingår som en del av PRI:s compliance får den som är rapporteringsansvarig tillgång till statistik över genomförandet. Däremot har man ännu inte lagt till några typer av effektmätningar i utbildningarna.
- Det är något vi definitivt kan förbättra och titta på framåt, säger Anna Lunin.

Flera utbildningar parallellt
Samtidigt som PRI genomför sina egna NanoLearning-kurser fortsätter man med en anpassad version av Junglemaps standardkurs i informationssäkerhet. De 19 lektionerna som kursen innehåller kan upplevas som omfattande och den första tanken var att rulla ut lektionerna två gånger i veckan, för att sedan påbörja andra utbildningar.
- Men i dialog med vår CSM hos Junglemap kom vi fram till att det är bättre att köra två utbildningar samtidigt än att ”köra ut allt på en gång”, konstaterar Anna Lunin. Det handlar ju om att skapa medvetenhet – och det måste få ta tid.

Tre insikter

Icon

Håll kunskapen levande året om

Gör en årsplanering för er NanoLearning

Icon

Medvetenhet byggs över tid

Stressa inte ut informationen. Kör hellre parallella utbildningar.

Icon showing several avatars symbolising distribution

Involvera verksamheten

Låt sakkunniga stå för underlag till kursinnehåll.

Case   19 september 2022