Case  

OPSIS: ”NanoLearning bygger på inlärningens moder – repetition”

OPSIS är ett företag som tillverkar och säljer instrument för att mäta luftföroreningar. Bolaget har även verksamhet inom livsmedelsanalys. Nu utvecklas OPSIS alltmer till att sälja tjänster och inte bara produkter. Då blir olika typer av ledningssystem allt viktigare. – Att alla anställda har kunskap om ledningssystemen är en viktig del av att få systemen att fungera. Då passar NanoLearning väldigt bra som utbildningsform, säger Bengt Löfstedt, ansvarig för operativt stöd på OPSIS.

Lärande
NanoLearning
Productivity
OPSIS: ”NanoLearning bygger på inlärningens moder – repetition”

Foto: OPSIS

Idag använder OPSIS NanoLearning från Junglemap för att höja medvetenheten om företagets olika ledningssystem. Det handlar bland annat om kvalitetsarbete och miljöledningssystem. Allt började dock med att man som tjänsteleverantör behövde visa att företagets IT-miljöer är säkra. Här är utbildning av personalen en central del. 
- I samband med att vi skulle certifiera oss inom informationssäkerhet fick vi tips om NanoLearning, berättar Bengt Löfstedt. Idag säljer vi alltmer resultaten av mätningar snarare än själva instrumenten, och det ställer höga krav på vår egen medvetenhet om IT-säkerhet, både internt och gentemot våra kunder.

Från början var Bengt själv bara en av de som ”drabbades” av NanoLearning som mottagare av utbildning inom informationssäkerhet. Idag är han en av tre personer på OPSIS som administrerar kurser i Junglemaps plattform.
- Det är ett lärande som är väldigt tilltalande, säger han. NanoLearning bygger ju i grunden på all inlärnings moder – repetition.

Skräddarsydda lösningar

En generell utbildning i ledningssystem riskerar att bli väldigt allmänt hållen. Därför tog OPSIS hjälp av Junglemap för att göra en skräddarsydd utbildning anpassad till OPSIS verksamhet, och som dessutom fick flera olika varianter som riktar sig till olika kategorier av medarbetare. Av totalt tretton lektioner i kursen är tio lektioner för alla och resten inriktade mot vissa grupper.
- Den utbildningen körde vi under hösten och vintern 2021-22 och den har fallit väl ut med ett högt deltagande och ökad medvetenhet om ledningssystemets innehåll och hur det påverkar våra anställda i det dagliga arbetet.

OPSIS använder sig alltmer av NanoLearning för sin internutbildning, åtminstone den som gäller större delar av personalen. Nästa anpassade utbildning kommer att handla om hur man skickar e-post. Det kanske kan låta som något som de flesta borde behärska vid det här laget, men mycket av företagets affärskommunikation sker fortfarande via epost och det är därför viktigt hur eposten är utformad. Vem är mailet adresserat till? Hur många skall få kopia? Hur gör vi med bilagor och länkar? Det finns en mängd små saker som kan förbättras.

Den första tanken var att Bengt själv skulle hålla en klassisk föreläsning för personalen, men när OPSIS vd såg förslaget till powerpoint-presentation sa han att ”det där borde vara en NanoLearning i stället”. 
- Och det är ju helt rätt, konstaterar Bengt Löfstedt. En klassisk föreläsning hade bara hjälpt för stunden. Den berömda glömskekurvan hade slagit till. Att förändra ett etablerat beteende kräver repetition!

 

Tre fördelar med NanoLearning

Icon

Höjd medvetenhet

Ökar förståelsen för ett givet ämnesområde.

Icon

Skräddarsydda lösningar

Kurser med en mix av generellt och målgruppsanpassat innehåll.

Icon

Övervinner glömskekurvan

Repetitionen gör att kunskaper och beteenden förstärks över tid.

Case   29 september 2022