Case  

Inwido: ”NanoLearning passar alla storlekar på bolag”

Inwido är Europas ledande fönsterkoncern med drygt 30 affärsenheter i 11 europeiska länder. Storleken på affärsenheterna varierar från 10 till över 1000 anställda och Inwido har valt sätta en grundstruktur på koncernnivå när det gäller informationssäkerhet, GDPR och uppförandekod. – Vi ser att NanoLearning är en metod som fungerar för alla storlekar av bolag, säger Martin Wigvall, CIO på Inwido.

Informationssäkerhet
NanoLearning
Lärande
Inwido: ”NanoLearning passar alla storlekar på bolag”

Foto: Inwido

Med en decentraliserad styrning när det gäller kommunikation och lärinsatser ser Inwido på koncernnivå till att respektive bolag inom koncernen får förutsättningar och tillgång till Junglemaps standardkurs i Informationssäkerhet och Privacy/GDPR, samt en skräddarsydd NanoLearning-kurs i koncernens uppförandekod.

Det sistnämnda inte minst viktigt för att bygga en gemensam grund att stå på för hela koncernen. Dessutom har en del av de större dotterbolagen börjat använda NanoLearning i andra utbildningssammanhang.
- Vår Code of Conduct-kurs har varit en bra kombo, där vi stått för innehållet och Junglemap anpassat det till rätt format, säger Martin Wigvall. Sen är det upp till varje bolag att genomföra utbildningarna när det passar i deras rytm och kontext.

Små och stora bolag

Många av affärsenheterna är små och har inte egna resurser för att prioritera kurser kring informationssäkerhet och integritetsfrågor. Att med en enkel plattform, och ett bra stöd från Junglemaps Customer Success Manager, kunna erbjuda NanoLearning till alla anställda i koncernen ser Martin Wigvall som en enorm fördel.
- Men vi ser det inte bara som en service. Vi vill att alla våra medarbetare verkligen skall förstå. Det handlar inte bara om affärsrisker, utan lika mycket om utbildningarna som kulturbärare. Som kursen om vår uppförandekod. Det är jätteviktigt med en samsyn i hur vi arbetar och hur vi gör affärer.

Bolagets olika policies som ligger till grund för NanoLearning-kurserna, är många gånger svåra att ta till sig och många medarbetare har oerhört intensiva agendor. Att dela upp omfattande och komplexa material i små bitar är någonting som Martin Wigvall uppskattar med NanoLearning.
- Små sekvenser över tid fungerar helt enkelt mycket bättre, konstaterar han. 

 

Erfarenheter av NanoLearning

Icon

Passar alla storlekar

Metoden fungerar lika bra för små och stora bolag.

Icon

Dela upp policies

NanoLearning passar utmärkt för att dela upp omfattande material.

Icon

Gör lokala anpassningar

Distribuera ansvaret för när utbildningar genomförs – med stöd av Junglemap.

Case   27 september 2022