Case   29 september 2022

ICA: ”Phishing-testerna ger verkligen resultat”

Som Junglemaps första kund utanför Norge började ICA använda Junglemaps standardkurser i informationssäkerhet för över 10 år sedan. Dels fanns behovet av att stärka den digitala säkerheten, dels tilltalades man av konceptet med NanoLearning. – Våra medarbetare behöver inte planera in någonting i sina kalendrar och utbildningen pågår ju hela året, säger Stephanie Ternert, Information Security Specialist på ICA.

Informationssäkerhet
Lärande
ICA medarbetare packar matkassar

Foto: Jessica Gow/TT

Parallellt med NanoLearning från Junglemap använder sig ICA av en digital plattform där de samlar det mesta av sina andra utbildningar. Ett bra exempel på att det går att kombinera NanoLearning med annan form av utbildning. - Vi började med Junglemaps kurser i informationssäkerhet, men ganska snart började andra delar av verksamheten använda sig av NanoLearning, säger Stephanie Ternert. Idag har vi över tio olika utbildningar i NanoLearning. 

 Phishing tester viktiga

Själv arbetar hon med utbildningarna inom IT- och informationssäkerhet och sätter ett extra värde på phishing-funktionaliteten som ingår i Junglemaps paket. Nu genomförs phishing-tester 2–3 gånger per år och resultaten pekar på en stadigt ökad medvetenhet. Frekvensen bygger på en kombination av egen research och rekommendationer från Junglemaps Customer Success Manager. Men även på den organisatoriska tajmingen.
- Vi tar såklart hänsyn till arbetsbelastning och andra pågående verksamhetsprocesser i planeringen. Men den praktiska utövningen är väldigt bra och ger effekt, säger Stephanie Ternert.

Möjligheten att anpassa layouten på phishing-testerna är en annan fördel som hon gärna lyfter fram. Det gör att testerna ser mycket mer autentiska ut. Resultaten från testerna kommuniceras tillbaka till berörda säkerhetsansvariga och till ledningen inom IT. Dessutom förstärks insatsen av artiklar på intranät och uppmaningar om att fortsätta att rapportera misstänkta felaktigheter. 
- Det gäller att målgruppsanpassa återkopplingen för att förstärka effekterna på rätt sätt, konstaterar Stephanie Ternert.

Utveckling framåt

Att ICA har gått från att använda NanoLearning inom informationssäkerhet och sedan börjat använda metoden för fler saker ser hon som väldigt positivt och säger att ICA gärna är med och bidrar till utvecklingen framåt. Till exempel ser hon ytterligare möjligheter till förbättring med phishing-testerna. - Det skulle till exempel vara jättebra om vi kunde skicka phishing-tester på flera språk.

 

 

Tre erfarenheter av NanoLearning

Icon

Phishing-tester ger effekt

Anpassning av layout gör de extra trovärdiga.

Icon

Bra support

Junglemaps Customer Success Manager ger bra stöd och råd.

Icon

Korta lektioner

Medarbetarna behöver inte avsätta tid i sina kalendrar.

Case   29 september 2022