Artikel   09 augusti 2023

Full inkorg, distansjobb och uppkopplade hem - säkerhetshoten efter semestern

Tillbaka från semestern med en full inkorg? Avslutar du sommaren med att jobba på distans? Med en blandning av egna privata enheter och uppkopplade enheter från jobbet? Det är en kombination som kan innebära ökade säkerhetsrisker.

Informationssäkerhet
Productivity
Säkerhet
Full inkorg, distansjobb och uppkopplade hem - säkerhetshoten efter semestern

Image: Piqsels.com (license free)

I fjol ökade antalet phishingattacker med 61% och attackerna riktas alltmer mot just jobbmail. När de cyberkriminella allt oftare använder legitima molntjänster blir attackerna dessutom allt svårare att upptäcka.

Hur många som lyckas beror på hur vaksamma vi är. Det gäller att stanna upp, tänka efter, fråga och rapportera konstigheter.

Även för den med många olästa mail efter semestern. 

Men det finns goda nyheter. Enligt Microsoft Digital Defense Report så går det att skydda sig mot 98 procent av attackerna med en bra och grundläggande cybersäkerhet på plats. 

Distansarbete och oskyddade enheter

Det nya hybrida arbetslivet ger många möjligheten till en mjukare övergång från semester till jobb, inte minst genom att avsluta sommaren med att arbeta på distans. Många gånger innebär det här också en IT-miljö där vi blandar privata och företagets digitala verktyg. Väldigt praktiskt. Men också en potentiellt ökad säkerhetsrisk.

Enligt Microsoft Digital Defense Report har en genomsnittlig organisation 3500 (!) uppkopplade enheter som är oskyddade. Och enligt samma rapport är risken för olika typer av intrång 71 procent högre för den som använder sig av oskyddade digitala enheter. 

Självklart är företagen och organisationernas säkerhetsexperter väl medvetna om behovet av att stärka skyddet hos slutanvändarna, men alla som arbetar på distans, i den här typen av blandade IT-miljöer, måste själva vara extra uppmärksamma, inte minst på väg tillbaka från semestern. 

Uppkopplade prylar - ny måltavla för attacker 

Enligt beräkningar från International Data Corporation (IDC) kommer det finnas hela 41 miljarder uppkopplade prylar redan 2025. Internet of things (IoT) eller Sakernas Internet, är verkligen en av de starkaste drivkrafterna i dagens digitalisering. Men det är samtidigt en av de mest förbisedda riskerna för nya cyberattaker.  

När många företag och organisationer stärker säkerheten i sina brandväggar och nätverk, blir de uppkopplade enheterna en ny given måltavla för cyberattacker. Både hos företag och i privata hushåll. Enligt rapporten The State of IoT/OT Cybersecurity in the Enterprise anger 6 av 10 säkerhetsexperter just Sakernas Internet som den minst säkrade delen i deras organisationers hela IT-struktur. 

Det är uppenbart att många organisationer behöver öka sin IoT-säkerhet. Men alla som använder sig av uppkopplade enheter, inte minst i sitt distansarbete, behöver också vara mer medvetna om den potentiella digitala sårbarhet det kan innebära. 

Tack vare digitaliseringen och det nya hybrida arbetslivet behöver det inte vara en chock att komma tillbaka från semestern. Men för att kunna fortsätta att utnyttja den här smidiga övergången mellan arbete och ledighet, behöver vi också öka medvetenheten om de säkehetsrisker det kan föra med sig. 

Per Lagerström
Artikel   09 augusti 2023