Integritetspolicy

Junglemap AB (org. nr. 559043-6720) (”Junglemap” eller ”vi”) värnar om din personliga integritet. Med den här integritetspolicyn vill vi informera dig om hur vi samlar in och använder dina personuppgifter och vilka rättigheter du har. Som användare eller besökare av vår webbapplikation/webbplats accepterar du de riktlinjer som beskrivs i dessa villkor och samtycker till den behandling av personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. Junglemap behandlar endast dina personuppgifter i enlighet med denna policy. Vi tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning, såsom dataskyddsförordningen (”GDPR”) och kompletterande lagstiftning. Du är välkommen att kontakta oss info@junglemap.com om du skulle ha några frågor om vår behandling av dina personuppgifter.


Dina rättigheter

Oavsett hur vi fått din information och med vilket ändamål vi behandlar dina personuppgifter har du alltid följande rättigheter:

  • rätt att ta del av vilka uppgifter vi behandlar om dig genom att begära ut ett s.k. registerutdrag.

  • rätt att begära rättelse (att vi korrigerar felaktiga uppgifter).

  • rätt att begära radering (att vi tar bort personuppgifter som inte längre ska eller behöver behandlas).

  • rätt att begära begränsning (att vi i någon del upphör med behandling).

  • rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format om du vill överföra dessa till någon annan aktör (s.k. dataportabilitet).

Om du önskar utöva någon av ovan rättigheter gör du det enklast genom att kontakta oss på info@junglemap.com.


Klagomål

Om du har ett klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten IMY (Box 8114, 104 20 Stockholm, E-post: imy@imy.se , Telefonnr: 08 -657 61 00, Hemsida: www.imy.se).


Vilka personuppgifter samlar vi in om dig, och hur?

När du kommer i kontakt med oss på Junglemap på olika sätt kan du direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv. Det kan vara när du anlitar oss för uppdrag, beställer våra tjänster, besöker eller kontaktar oss per e-post, brev och telefon. Du är inte skyldig att lämna ifrån dig dina personuppgifter, men det kan vara nödvändigt om vill anlita oss för uppdrag eller för övrig kontakt med oss.

Exempel på uppgifter vi samlar in om dig kan vara namn, företag/organisation och befattning, e-postadress, telefonnummer, personnummer om enskild firma.

Det går alltid att i efterhand be oss ändra uppgifter, delge dig dina uppgifter eller tar bort dig helt från våra databaser. Vi har bra systemstöd via systemet Salesforce som gör det lätt att hantera.

Vi samlar även in uppgifter via så kallade “cookies”. En cookie är en textfil som placeras på din hårddisk och som normalt används för att förbättra webbplatsen för användaren, till exempel för att på automatik kunna anpassa en webbplats efter besökarens önskemål och val.

Cookies gör bland annat att vår webbserver känner igen dig och automatiskt tar fram de uppgifter du registrerat tidigare så att du slipper ange dem igen, vilket sparar tid och ger bättre funktionalitet samt en smidigare användarupplevelse.

För att kunna ge dig så bra information som möjligt och rätt upplevelse av hemsidan använder vi Cookiebot för att hantera Cookies. Du kan själv välja om du vill acceptera eller blockera cookies. 


Vilka delar vi dina personuppgifter med?

Junglemap säljer inte dina personuppgifter vidare. Vissa av dina personuppgifter behandlas på plattformar eller lagringslösningar som tillhandahålls av externa IT-leverantörer. Leverantörer som behandlar personuppgifter omfattas av biträdesavtal för att säkerställa en korrekt och säker behandling. Junglemap kan därtill i vissa situationer vara rättsligt tvingade att lämna dina personuppgifter till myndigheter.