Introduktion till DORA-förordningen

Denna introduktion till DORA ger er ledning en bättre förståelse för vad organisationen behöver ha på plats för att uppfylla DORA-regelverket.

Tillval

DORA, som står för Digital Operational Resilience Act, är ett regelverk som påverkar finanssektorn och de techföretag som är underlevarantörer inom finanssektorn. Det innebär en stor möjlighet för branschen att förbättra sig inom flera områden när det gäller operativ motståndskraft.

 

Syftet är att sammanföra olika sätt att hantera teknikfrågor och se till att Europas finansiella sektor kan hantera och minska konsekvenserna av incidenter som rör informationssäkerhet.

 

Berörda enheter och deras tekniska tjänster måste följa DORA-reglerna senast den 17:e januari 2025.

 

Denna NanoLearning-kurs introducerar era styrelseledamöter och chefer till grundläggande efterlevnad av DORA.

 

Kursen tar bland annat upp:

 

  • NIS2-direktivet kontra DORA-förordningen
  • Omfattningen och syftet med DORA
  • DORA: Styrning
  • DORA: Riskhantering
  • DORA: Incidentrapportering
  • DORA: Testning av digital operativ motståndskraft
  • DORA: Riskhantering för tredje part
  • DORA: Informationsdelning

Uppfyller ni kraven i Dora?

Kontakta oss och boka en demo för att se hur vi kan hjälpa er organisation att förbereda sig för DORA-direktivet.