Informationssäkerhet för ledningsgrupper

En NanoLearning-kurs för ledande befattningshavare och ledningsgrupper. Med ett strategiskt fokus på informationssäkerhet för hela organisationen.

Släpps i juni 2024
Denna NanoLearning-kurs ger företagsledningar en bättre förståelse för strategiskt informationssäkerhetsarbete för hela organisationen.

Innehållet är framtaget för att främja ett systematiskt organisatoriskt informationssäkerhetsarbete och en organisatorisk säkerhetskultur. 

 

Kursen tar upp ämnen som

Kugghjul

Systematiskt arbete med informationssäkerhet

Kugghjul

Har vi koll på våra risker?

Kugghjul

Vi måste kunna mäta

Kugghjul

Leveranskedja, intressenter och myndigheter

Kugghjul

Är vi förberedda?

Kugghjul

Medvetenhet om informationssäkerhet året runt

Vill du veta mer?

Hör av dig så berättar vi mer om hur NanoLearning kan hjälpa dig och din organisation!