Kurs i civil beredskap

Introduktionskursen syftar till att ge medarbetare inom kommun en högre förståelse för vad civil beredskap handlar om.

Syftet är att ge en introduktion till vad som ingår i kommunens ansvar för civilt försvar och krisberedskap.
 

Kursen tar bland annat upp: 

 

 • Krigsplacering och totalförsvar 
 • Samhällsviktig verksamhet (SVV) 
 • Skydd av civilbefolkningen 
 • Civilt försvar 
 • Krisberedskap 
 • Utbildning och övning 

 

Kursen innehåller också kompletterande lektioner som riktar sig till chefer och ledare på ämnena:

 • Krishanteringens grunder
 • Chefers roll i krishantering
 • Lagar, förordningar och resurser
 • Krisövningar och RSA
 • Stabsmetodik

 

Innehållet bygger på underlag från Myndigheten för Samhällsskydd- och Beredskap (MSB) samt regeringen.se

Vill du veta mer?

Hör av dig så berättar vi mer om hur NanoLearning kan hjälpa dig och din organisation!