Kurs i digital säkerhet för styrelse och ledning

En kurs i digital säkerhet som ger en introduktion till de krav för efterlevnad som till exempel NIS2 och DORA ställer på styrelse- och ledningsmedlemmar inom vissa sektorer och enheter.

Nivån på digital säkerhet påverkar en verksamhets rykte och finanser. Det är ett område i ständig förändring vad gäller ledning och styrning, vilket lätt leder till kunskapsbrister för personer utanför expertkretsar. 

De nya EU-direktiven NIS2 och DORA ställer tuffare krav på att den högsta ledningen är medveten, och har  kunskap om sina ansvarsområden inom digital säkerhet. 

Den här NanoLearning-kursen berör följande ämnen, som är av stor vikt för alla verksamheter: 

 • Att förstå säkerhetsrisker
 • Bygga förtroende
 • Roller och ansvar
 • Säkerhetshantering
 • Livscykel för regelefterlevnad
 • Att arbeta med risker
 • Outsourcing och andra sätt att minska risker
 • Effektiv kommunikation
 • Riskhantering av tredje part
 • Incidentrespons och kontinuitet
 • Planering för framtiden

Utbildningen är framtagen i ett samarbete mellan Junglemap och Tagore. Tagore är faktaägare och utbildningen bygger på Junglemaps metod NanoLearning för lärande och pedagogik. 

Här hittar du våra övriga rollbaserade kurser inom informationssäkerhet. 

Vill du veta mer?

Hör av dig så berättar vi mer om hur NanoLearning kan hjälpa dig och din organisation!

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation? Vi hjälper dig gärna. Fyll i formuläret eller maila oss: info.se@junglemap.com.