Kurs i Säkerhetsskyddslagen för chefer

Denna kurs i Säkerhetsskyddslagen introducerar chefer till de krav som er organisation behöver uppfylla för att öka skyddet mot spioneri, sabotage och terroristbrott.

Lagen omfattar både offentlig sektor och privata aktörer som deltar i en säkerhetskänslig verksamhet. Lagen syftar till att stärka informationssystem och infrastruktur och handlar bland annat om 

  • yttre säkerhet 
  • inre säkerhet 
  • samhällsviktig verksamhet 
  • ekonomi.

Kursen tar bland annat upp:

  • Säkerhetsskyddsanalys 
  • Informationssäkerhet: Hur skyddar vi information?
  • Informationssäkerhet: Våra informationssystem 
  • Fysisk säkerhet: Från byggnad till infrastruktur 
  • Personalsäkerhet: Säkerhetsprövning 
  • Säkerhetsskyddad upphandling och säkerhetsskyddsavtal

Vill du veta mer?

Hör av dig så berättar vi mer om hur NanoLearning kan hjälpa dig och din organisation!