Artikel   05 december 2023

Anti-korruption på riktigt. Året runt.

Den 9 december är FNs internationella dag mot korruption. En viktig dag. Korruptionen är ett slags samhällsgift med negativa effekter på företag och offentliga institutioner i alla länder. Även här i Norge. Vi på Junglemap hjälper många organisationer att öka och behålla medvetenheten om korruption året runt. Och vi ser att allt fler företag och organisationer har gedigna riktlinjer i hur de ska arbeta. Men vi ser också att många har problem med att både föra ut och följa upp att riktlinjerna också följs i verkligheten. Att uppmärksamma den internationella anti-korruptionsdagen räcker inte. Det är dags att följa riktlinjerna på riktigt - året runt. Det skriver Nils Ivar Skaalerud, grundare, CTO och COO på Junglemap.

Productivity
Lärande
NanoLearning
Anti-korruption på riktigt. Året runt.

Nils Ivar Skaalerud, grunnlegger, grundare, CTO och COO på Junglemap.

Kraven på efterlevnad av olika riktlinjer ökar. Både från myndigheter, kunder och de egna medarbetarna. Det säger 8 av 10 chefer i en nordisk undersökning genomförd av Norstat på uppdrag av oss från Junglemap. De flesta uppger att det är lätt att ta fram riktlinjer, men svårare att föra ut dem i organisationen och ännu svårare att mäta och följa upp resultaten. – Undersökningen visar att mer än 6 av 10 chefer tycker att det är ganska eller mycket svårt att mäta och följa upp riktlinjer av typen code of conduct och anti-korruption. 

Glappet mellan att ha en anti-korruptionspolicy och bristen i uppföljning blir ett problem både för granskande och certifierande myndigheter och för oss som kunder. Att veta att en verksamhet lever upp till sina värdegrunder och etiska riktlinjer är ju i grunden en tillits-fråga och något som varje konkurrenskraftigt företag måste ha koll på. 

Tiden borde vara förbi när ”being compliant” betyder att det räcker för ett företag att sätta ett kryss i en ruta i en årsredovisning. De företag som vill kunna attrahera kunder och nya medarbetare måste faktiskt veta att deras medarbetare känner till, följer och förstår vad företagets riktlinjer när det gäller arbete mot korruption innebär i praktiken. 

Vi på Junglemap använder NanoLearning som metod för att hjälpa organisationer att öka medvetenheten och skapa önskade beteendeförändringar som håller över tid. De flesta av våra kunder använder vår metod för att öka medvetenheten inom cybersäkerhet. Vi brukar envist hävda att cybersäkerhet inte är någonting man har – utan någonting man gör. I sina handlingar i vardagen. 

Samma sak gäller för arbetet mot korruption. Det är också någonting man i grunden gör i praktiken. Och det är, precis som cybersäkerhet, frågor som inte har något bäst-före-datum. 

Processer och verktyg saknas

Frågan är vad som saknas? Enligt cheferna i vår undersökning är resursbrist tillsammans med avsaknaden av fungerande processer och verktyg de största utmaningarna för att föra ut och följa upp riktlinjer. Självklart skiljer sig detta beroende på företagens storlek. Ansvariga chefer i företag med under 50 anställda upplever inte alls samma svårigheter som chefer i företag med över 200 anställda. Där blir kommunikationsvägarna längre, komplexiteten i organisationen sannolikt större, samtidigt som kraven på fler typer av policies och riktlinjer blir fler. 

Och visst finns det utmaningar med kommunikation och uppföljning, men vi tror också att det finns en hel del inslag av s.k FOFO – alltså Fear of Finding Out. För även om de allra flesta företagsledningar vill att deras medarbetare följer företagets policies, så är det inte säkert att man är lika intresserad över att ta reda på hur det står till på riktigt. Tänk om företagets policies inte efterlevs – på riktigt. 

I anslutning till anti-korruptionsdagen vill jag rikta en uppmaning till fler företag att på allvar leta efter metoder och processer som gör att de egna riktlinjerna också blir en levande del av vardagen. Varken myndigheter eller kunder i företagens leverantörskedjor kommer att nöja sig med att det bara finns en policy som medarbetare har läst en gång när de anställdes. Det enda sättet att minska korruptionen på sikt är att ha metoder och processer för att ha koll på att riktlinjer även fungerar i praktiken. 

Artikel   05 december 2023