Nyhet   14 december 2022

Joakim Hvalby: ”Fyra vanligaste utmaningarna med GDPR”

Att GDPR infördes 2018 innebär inte att alla organisationer följer det. Hanteringen av personuppgifter bygger på rutiner som också efterlevs. Därför är det viktigt att ha en ständig medvetenhet året runt. Det skriver Joakim Hvalby, Program Manager Information Security på Junglemap och ringar in de fyra vanligaste utmaningarna att hantera.

GDPR
NanoLearning
Integritet
Joakim Hvalby: ”Fyra vanligaste utmaningarna med GDPR”

Joakim Hvalby, Program Manager Information Security på Junglemap.

Sekretess och ett fungerande integritetsskydd ar inte längre "bra att ha" utan en organisatorisk strategisk och operativ risk. Precis som med informationssäkerhet behöver alla typer av organisationer både ha tekniken på plats och medvetna medarbetare for att skapa ett fungerande skydd for den personliga integriteten.

Varför är integritetsfrågor viktiga?

- Hur en organisation hanterar integritetsfrågor idag påverkar både rykte, konkurrenskraft och kundnöjdhet. Darfor behöver integritet vara en inneboende del i tekniska gränssnitt, marknadsföring, budgetar och digitaliseringsprojekt. Ja, hur hela organisationen tänker, agerar och kommunicerar. Det gäller lika mycket offentliga som privata aktörer.

Vad är viktigast att tänka på när det galler bra processer for gdpr och integritetsskydd?

- Det handlar i grunden om att få in integritetsfrågor som en naturlig del i allt planeringsarbete. Vi ser att manga av junglemaps kunder möter olika typer av utmaningar.

Som tur är finns det ganska enkla lösningar.

1. Samla inte in mer data än nödvändigt

- behöver vi all denna data for att lösa uppdraget? Samla inte in mer data än vad som är nödvandigt för att lösa uppgiften.

2. Håll marknadsföringen inom överenskomna ramar

- det här är en spannande produkt. Låt oss skicka ut information om detta till alla tidigare kunder! Se till att bara använda uppgifterna inom de ramar som ni har fått tillstand till.

3. Lagra inte data längre än nödvändigt

- så mycket data! Ha bra raderingsrutiner så att data inte lagras längre än vad som behövs

4. Ha bra rutiner for att behandla fysisk information

- så mycket röra på skrivbordet! Kom ihåg att integritet även gäller fysiska dokument.

Vi har nu lanserat 2024 års kurs i integritetsskydd & GDPR för alla anställda. En helt ny kurs med uppdaterat innehåll, färre lektioner men fler interaktiva kursmoment för att ge er organisations DPO en bättre förståelse för organisationens kunskaps- och medvetenhetsnivå.

För att öka engagemanget och medvetenheten fokuserar den här nya kursen också på varför GDPR och integritet är viktigt både på jobbet och i ditt privatliv.

Nyhet   14 december 2022