Artikel   07 mars 2024

Junglemap webinar: Enkelhet och påminnelser ger förändrade beteenden

Hur förändrar vi våra beteenden? Och hur ska organisationer som vill uppnå förändring tänka för att lyckas? Hemligheten stavas enkla, tydliga budskap och upprepade påminnelser.

NanoLearning
Lärande

Det var några av slutsatserna när vi bjöd in Niklas Laninge från Nordic Behaviour Group till samtal med Junglemaps Joakim Hejestad, expert på lärande och med lång erfarenhet från e-learning branschen och Hanna Rönnqvist, pedagogisk skribent och innehållsproducent. 

Joakim Hejestad inledde med att visa en enkel schematisk skiss över att transformation i en organisation kräver både en strukturell och kulturell förändring. Ofta glöms den kulturella delen av förändringsresan bort, bland annat för att den är mycket svårare att mäta och följa upp. 

Niklas Laninge från Nordic Behaviour Group som arbetar mycket med uppdrag inom t.ex. energisektorn, bekräftade bilden av hur svåra och komplexa organisationsförändringar är och att det inte räcker med vare sig motivation eller information. Att peka på ett (dåligt) nuläge och ett (bättre) önskat läge längre bort är inte nog för att organisationens medarbetare skall förstå vad och hur de ska göra för att uppnå målet. 
– Informationen måste vara enkel och konkret, konstaterar Niklas Laninge. Många gånger vet inte den enskilde medarbetaren vad det är som ska göras, eller vad som ger mest nytta och effekt. Och det har ofta inte organisationen heller klart för sig. 

Självklart hjälper även yttre tvingande faktorer till i förändringsprocessen. Pandemin som det kanske tydligaste exemplet gjorde att vi tvingades lära oss att mötas digitalt. 

Påminnelser helt avgörande

Joakim Hejestad pekade på hur viktigt det är att kommunikationen är enkel att ta till sig. Att det handlar om att ”komma in i användarnas vanliga beteende”. Därför använder Junglemap e-post som kanal för att nå ut med NanoLearning. 
– När vi distribuerar ut våra lektioner samtidigt till alla i hela organisationen så skapas en ”FOMO”, en Fear of Missing Out, där den som inte genomfört sin lektion märker att det pratas om innehållet runt fikabordet – vilket bidrar till att skapa en organisatorisk och kulturell förflyttning. 

Niklas Laninge lyfte fram påminnelser som helt avgörande för att skapa förändring. Och att det inte går att ”påminna ofta nog”. Han får ofta höra från organisationer att ”vi kan inte tjata mer”, att det finns en rädsla för att folk får för mycket information. 
– Men när vi sedan frågar mottagarna, så är det många gånger så att folk överhuvudtaget inte uppfattat att de fått någon information. 

Så budskapet är att ”fortsätta tjata” och Niklas Laninge efterlyser mer forskning kring påminnelse-psykologi och att det också är viktigt hur påminnelser designas och tajmas. 
– Ju närmare den faktiska situationen där beteendeförändringen behövs, desto bättre, säger han och hänvisar till varnings-påminnelserna när man loggar in i BankID-appen t.ex. 

Motivation inte avgörande

Ofta hänvisas till bristande motivation som en anledning till utebliven förändring. Men det menar Niklas Laninge är ett missförstånd och att motivation ofta är något som får för stor betydelse. I stället är det ofta i vilken situation mottagaren befinner sig som är avgörande. 
- När vi grottar i det här så är det väldigt sällan som mottagarna är omotiverade. Oftare handlar det om att man helt enkelt inte vet vad man ska göra och när. 

Återigen blir enkla och upprepade budskap avgörande för att stötta förändringen. 

Full inkorg bättre än många kanaler

Från webbinariepubliken kom kommentarer om stressen som fulla inkorgar kan skapa och hur det rimmar med att skicka ut ännu fler e-postmeddelanden. Någon annan pekade på att alternativet till en full inkorg är ännu fler kanaler att hålla reda på – vilket också kan skapa stress. 

En enig webbinariepanel instämde i att det faktiskt är bättre att kommunicera kort, upprepat och tydligt i den kanal som användarna är vana vid, i stället för att uppfinna nya. 

Artikel   07 mars 2024