Artikel   08 augusti 2023

Korta texter gynnar lärandet

Den som skapar innehåll i Junglemaps plattform har ett antal tekniska hjälpmedel baserade på beprövad erfarenhet och forskning om lärande. En av de viktigaste faktorerna för att skapa ett fungerande lärande är att skriva kort och koncist.

NanoLearning
Lärande
syn av en man bakifrån som kollar på en vägg full av anteckningar

Image: piqsels.com (license free)

Med över 15 års användardata i ryggen vet vi på Junglemap att 98 procent av alla startade NanoLearning-lektioner också slutförs. Hemligheten bakom de här imponerande siffrorna är egentligen ingen hemlighet: max 3 minuter långa lektioner är tillräckligt kort för att vem som helst skall ta sig tid att slutföra lektionen.  

Men vägen dit kan många gånger vara svårare än den kanske verkar. Den ädla konsten "kill your darlings" är en utmannig i sig och att hålla sig inom de rekommenderade text-gränserna likaså. Inte minst när många organisationer behöver "få ut allt som är viktigt på en gång" (och inte så sällan inom en tajt deadline dessutom...). 

Det finns ett par vägledande frågor att ställa sig som kan vara till hjälp för att hitta rätt utgångspunkt: 

- Vad är målet med den här utbildningsinsatsen? Vad är det vi vill uppnå och hur mäter vi om vi lyckats? Det bör vara den givna utgångspunkten innan själva innehållsproduktionen tar vid. 

- Vad är viktigast? Även om många saker är viktiga att kommunicera, finns det alltid någonting som borde prioriteras. Identifiera vad det är och fokusera innehållet på det. 

- När slutar ämnet att vara viktigt? Många av de frågor som organisationer behöver kommunicera och följa upp saknar ett bäst-före-datum. Det i sig är ett bra argument för att se lärandet som en ständigt pågående process. 

Scrollning hämmar lärandet

Det finns också mer skärm-relaterade skäl för att begränsa mängden information: scrollande hämmar lärandet. På Junglemap jobbar vi utfrån ett "less is more" perspektiv och det finns faktiskt forskning som visar att lärandet förbättras om vi kan undvika scrollande. 

I en studie från 2006 såg forskare att scrollning minskade läsförståelsen och noterade utifrån detta att deltagarna i studien tog till sig tryckt text bättre än text på skärm. 

En annan studie från 2009 pekar på att texter som kräver att mottagaren scrollar genom texten, minskar förståelsen för komplext innehåll, särskilt läsare med lägre minneskapacitet. 

Den som vill göra innehållet tillgängligt för en målgrupp med olika förmågor behöver tänka på att beskriva komplexa ämnen kort och koncist. Det kan vara helt avgörande för många läsare, och en hjälp på traven för alla. 

Per Lagerström
Artikel   08 augusti 2023