Artikel   08 augusti 2023

"Task switching" hämmar lärandet

Innehållet i dagens arbetsliv blir allt mer komplext. Det ökar behovet av ett ständigt lärande. Men hur förklarar vi enklast komplexa frågor? Genom att undvika "task switching" och att ta en sak i taget. Låt oss berätta hur.

Lärande
NanoLearning
"Task switching" hämmar lärandet

Image: piqsels.com (license free)

Den som skall skapa innehåll i Junglemaps plattform har ett antal tekniska hjälpmedel baserade på beprövad erfarenhet och forskning om lärande.  De här funktionerna är designade för att undvika så kallad "task switching" och att fokusera på en sak i taget. 

Helt enkelt för att det är vad den mänskliga hjärnan behöver för att komma ihåg vad den lärt sig. 

Multi-tasking och task-switching är helt olika saker

Det pratas mycket om multi-tasking. Både som en hett efterfrågad kompetens i dagens arbetsliv, men också som ett riskbeteende som kan leda till ohälsa. 

Samtidigt pratas det betydligt mindre om task-switching, trots att det troligen är både vanligare, mer inneffektivt och ett större hot mot en god arbetsmiljö.  

Multi-tasking handlar i grunden om att använda både sin implicita och explicita minneskapacitet samtidigt. Och det fungerar oftast utmärkt. Som så kallade walks and talks till exempel. Det finns många studier som pekar på att gå och prata samtidigt faktiskt stimulerar vår tankeförmåga.  

Det här beror på att en walk and talk just gör att vi använder två olika typer av vår minneskapacitet. Att gå eller promenera, en del av vårt implicita minne, är något vi inte behöver ägna särksilt mycket tankekraft åt, medan att prata (och lyssna) kräver en del av vårt explicita minne. 

Poängen med att undvika task-swithching handlar om att vi inte kan använda vårt explicita minne på två olika sätt samtidigt. Vi kan till exempel inte läsa och hålla en konversation med en kollega samtidigt, eller skriva ett mejl och samtidigt aktivt delta och vara uppmärksam i ett möte. Vi kanske låtsas att vi kan, men vi missar viktig information vi försöker. 

Att tvinga vårt explicita minne att hoppa mellan olika saker (task-switching)har visat sig vara väldigt ineffektivt, eftersom det tar tid för hjärnan att ställa om och byta fokus mellan olika saker. 

Fokuserat lärande funkar bäst

Det här gäller även för den som skall skapa innehåll för lärande. Att använda text i kombination med bild och ljud, gör att mottagarens hjärna blir tvungen att task-switcha, vilket får konsekvensen att kapaciteten i det explicita minnet sjunker.

Det betyder i klartext att det vi ville att mottagaren skulle komma ihåg - i princip är försvunnet.

Det är därför NanoLearning är en textbaserad lärmetod - eftersom det skapar ett fokuserat lärande där mottagaren slipper utsätta sitt explicita minne för task-switching. 

Per Lagerström
Artikel   08 augusti 2023