Artikel   08 augusti 2023

Att konsumera media är inte lärande

Rörlig media är överlägset. Det är underhållande och ett utmärkt sätt att kommunicera. Men betyder det att vi också ska använda video när vi vill skapa lärande? Det korta svaret är nej. Att konsumera media är inte samma sak som att lära sig något.

NanoLearning
Lärande
Att konsumera media är inte lärande

Image: Piqsels.com (license free)

En av nycklarna för att skapa ett fungerande lärande är att den metod du använder aktiverar hjärnan på rätt sätt. 

Men hur åstadkommer vi det? Hur skapar vi ett aktivt lärande? Med video eller text?

När vi presenterar NanoLearning som metod för nya kunder får vi nästan alltid frågan om det är möjligt att använda video. Och det är klart att det gör. Men det är ingenting vi rekommenderar, och det finns flera skäl till det. 

Aktiv eller passiv inlärning

Läsning är en aktiv process som kräver att vi använder våra kognitiva förmågor. När vi läser en text, behöver vår fantasiförmåga också sitta i "förarsätet" för att vi ska ta till oss texten. När vi tittar på video är det mestadels en passiv process där vi låter någon annan styra. 

För en fördjuning rekommenderar vi varmt den här sammanfattningen: Reading vs watching videos. What science says.

Vi lär oss i olika takt

Det finns inga lärstilar. Alla människor lär sig på samma sätt. Men i olika takt.

Det är också en av huvudanledningarna till att använda text istället för video i lärandet. Den som läser en text kan själv bestämma takten. En video är redan producerad och där är det "one size fits all" som gällerl. Text ger också läsaren möjlighet att enkelt hoppa fram och tillabaka i texten utan att behöva backa eller spela framåt i en video. 

Att låta sina mottagare lära sig samma sak - men i sin egen takt - är helt avgörande för ett lyckat resultat. Inte minst för den som vänder sig till en målgrupp med olika läsvanor och förmågor. 

Långvarigt lärande
 

Ett av de övergripande målen med NanoLearning är att - steg för steg - öka medvetenhet och påverka beteenden i vardagen. För att uppnå den effekten, behöver informationen lagras i mottagarens långtidsminne. 

Och här är läsning oftast den bästa metoden. Det ger mottagaren möjligheten att enkelt läsa och läsa om delar och stycken så många gånger den vill. Det ger också möjligheten att skapa en snabb överblick över innehållet och repetera utvalda delar. Det här är faktorer som sammantaget gör att informationen hamnar där den gör bäst nytta - i långtidsminnet. 

För den som verkligen vill att mottagaren skall komma ihåg det den lärt sig, är textbaserat lärande det bästa sättet att uppnå det. 

Per Lagerström
Artikel   08 augusti 2023