Case   08 maj 2023

Skanska: ”NanoLearning ökar medvetenheten om kommunikation”

För Skanska är chefer och ledares kommunikativa förmåga allt viktigare. Därför lägger man stor vikt vid presentationsteknik i sina ledarskapsprogram. Sedan ett par år tillbaka använder Skanska även NanoLearning som ett komplement. Och effekten är tydlig: Medvetenheten om hur viktig kommunikationen är har ökat.

Productivity
NanoLearning
Lärande
Porträttbild av Mattias Magnell, Skanska.

Mattias Magnell, ansvarig för ledarskapsutbildningar på Skanska.

Byggföretaget Skanska kallar sig ofta samhällsbyggare. Och det har de visst fog för. Med sina tusentals små och stora byggprojekt, 8000 medarbetare och mer än 10000 samarbetspartners är Skanska involverade i mängder av projekt som påverkar hur vi lever, bor, arbetar och reser för lång tid framöver.

För att fortsätta att vara en ledande samhällsaktör spelar Skanskas chefer och ledarutveckling en nyckelroll och sedan mer än 20 år genomförs ett ledarskapsprogram riktat till chefer som företräder Skanska både i upphandlings- och projekteringsfasen och i själva genomförandet av byggprojekten.

- Många av våra projekt genomförs på uppdrag av offentliga aktörer, och då handlar det inte bara om våra praktiska förslag på lösningar, utan även om att våra uppdragsgivare får ett förtroende för den som företräder oss, säger Mattias Magnell, ansvarig för ledarskapsutbildningar på Skanska.

NanoLearning som komplement

Sedan ett par år tillbaka använder Skanska även NanoLearning som ett komplement till de fysiska och digitala träffarna i detta ettåriga ledarskapsprogramm. Under åtta veckor får deltagarna NanoLearning-lektioner 2 ggr/vecka mellan modulerna.

NanoLearing-kurserna har bland annat handlat om att leda på distans, presentationsteknik och att förstå kommunikationens betydelse för kvalitet och effektivitet i ledarskapet . I mer än tio års tid har Skanska har följt upp programmen och de senaste sammanställningarna i mars 2023 visar en tydlig skillnad.

- Efter att vi började använda NanoLearning så ser vi att detta med hur viktigt kommunikation är, kommer upp oftare i utvärderingarna än tidigare, konstaterar Mattias Magnell.   

Just presentationsteknik är något som Skanska har lagt stor vikt vid, med noggranna förberedelser, introduktioner, träningar och filminspelningar. Syftet med den kompletterande NanoLearning-kursen är att öka och behålla medvetenheten om kommunikation genom hela programperioden och under många år därefter.

- Rent generellt kan vi konstatera att det med denna typ av satsningar finns ett stort behov av tydliga effekter, kontinuitet och systematik i all vår utbildning, säger Mattias Magnell. Och här adderar NanoLearningen tydliga mervärden.

Själva målet med utbildningen är självklart att deltagarna skall få en bättre presentationsteknik och att det i sin tur skall bidra till att Skanska blir ännu framgångsrikare i att ta hem olika typer av stora och fleråriga byggprojekt. 

- Vi har ännu inte gjort uppföljningar som gör att vi kan koppla ihop resultatet av våra olika delmomtent i våra utbildningar med antalet vunna affärer, såsom tex en enskild konsekvens av vår NanonLearning, säger Mattias Magnell. Men både våra deltagare och deras chefer vittnar om att de lägger mer tid på förberedelser och genomförandet av presentationer av våra anbud och lösningar. Och vi vet att just det leder till fler vunna affärer.

Ökad trygghet och entusiasm

Ett uttalat syfte med utbildningen är att öka både tryggheten och entusiasmen kring att göra muntliga presentationer, såväl förberett som oförberett. Och många deltagare vittnar om att de siktar på den här typen av jobb i framtiden. Så även om det är svårt att veta vilken ingrediens som spelat en avgörande roll, så kan Skanska se att målen uppnåtts på totalen.

- Självskattningen hos deltagarna är också viktig att mäta i det här perspektivet. Har vi deltagare som själva upplever att de både känner sig trygga och mer entusiastiska för den här typer av uppgifter, så är det förstås ett positivt resultat. Och här spelar NanoLearning en tydlig roll genom att höja medvetenheten om vikten av effektiv kommunikation.

Case   08 maj 2023