Joakim Hejestad
Senior Advisor Learning
09 augusti 2023

Från FOFO till FOMO – poängen med ett distribuerat lärande

Utbildning handlar inte om genomförande. Om att kunna sätta kryss i en ruta eller att närvaro är lika med godkänt. Utbildning måste handla om vilka effekter det ger. Vad har folk lärt sig, vad kommer de ihåg och hur har det påverkat deras beteenden? Ett första steg på vägen dit handlar om en viktig förflyttning för alla som sysslar med lärande och utbildning: att gå från FOFO till FOMO.

Portrait of Chief Information Security Officer Robert Willborg

Joakim Hejestad, Senior Advisor Learning

Om vi börjar med FOFO – fear of finding out. Det tror jag är en ganska stor bakomliggande orsak till att vi fortfarande är så dåliga på att hitta vettiga KPI:er för lärande i våra organisationer. Vi är helt enkelt rädda för att på allvar ta reda på vilken effekt traditionellt e-lärandet har. Kanske för att vi investerat både tid, pengar och prestige i e-learningproduktioner. Kanske för att vi har fullt fokus på att få våra LMS att se ut som dignande smörgåsbord. För tänk om alla de här investeringarna inte leder till ökad kunskap, medvetenhet och förändrade beteenden hos våra medarbetare. Tänk om antalet nedladdade eller startade e-learnings inte säger någonting om vad våra medarbetare har lärt sig, eller kommer ihåg? Hemska tanke! 

 

Det som behövs för att skapa en lärande organisation är i stället FOMO – Fear of missing out. Metoder som skapar en atmosfär och kultur där nyfikenheten blir en förstärkande drivkraft för både lärande och önskade beteendeförändringar. Där den som missat en lektion eller kurs-moment faktiskt känner sig utanför – och sen ser till att komma in i matchen så snart som möjligt. Och inte minst en kultur där det pratas om innehållet i kursen, även utanför utbildningens ram. Ett ’learning mindset’ på riktigt. 

 

Men hur skapar vi det? 

 

Nyckeln heter distribuerat lärande. Att helt enkelt se till att alla berörda får ta del av samma utbildning samtidigt. Först då uppstår de organisatoriska effekter där kursinnehållet blir en snackis i fikarummet, där chefen enkelt kan relatera och inkludera kursinnehållet på nästa APT-mötet, där sådant som tidigare bara varit ord i företagets policy, nu även blir verkstad och verklighet. 

 

Vi på Junglemap brukar säga att informationssäkerhet inte är någonting man har, utan något man gör. Det samma gäller för hållbarhet. För jämställdhet, för mångfald och inkludering. Eller för vilket strategiskt område som helst som bygger på hur vi människor agerar i vardagen. 

 

Ett distribuerat lärande, designat för att ge utrymme för repetition, reflektion och återkopplande förstärkning, är ett viktigt bidrag för den organisation som på allvar vill få koll på att alla medarbetare inte bara har läst företagets senaste policy – utan också agerar utifrån den i vardagen. 

 

Joakim Hejestad

Senior rådgivare Learning Junglemap

 

Den här bloggposten har tidigare varit publicerad på Personal&Chef

Joakim Hejestad Senior Advisor Learning
09 augusti 2023