Nyhet   21 februari 2024

Maria Niewiem ny Head of Customer Success Sweden

Junglemap erbjuder NanoLearning. En metod för att öka medvetenhet om cybersäkerhet. Alltid med mätbara metoder. Vi ställde tre frågor till Maria Niewiem ny Head of Customer Success Sweden.

Informationssäkerhet
NanoLearning
Junglemap
Maria Niewiem ny Head of Customer Success Sweden

Maria Niewiem, Head of Customer Success Sweden

Vad innebär din nya roll? 

Jag leder en grupp på fem personer och min roll är att se till att vi som grupp har förutsättningar att ge alla våra kunder bästa möjliga utfall och resultat i samband med utbildningssatsningar de gör. Olika typer av kunder har olika behov, mål och förutsättningar, vilket kräver både lyhördhet och tydlighet från vår sida.   

Vad innebär Customer Success Management inom informationssäkerhet?  

Alla företag och organisationer behöver höja sin medvetenhet om informationssäkerhet, men många saknar både tid och resurser. Där är vår metod NanoLearning och vår plattform ett utmärkt verktyg för att enkelt komma igång och få fart på lärandet. Rollen som Customer Success Manager handlar mycket om att få kunder att följa best practice och inte minst sätta upp tydliga mål som också går att mäta och följa upp.    

Vad ser du för trender i kontakten med Junglemaps kunder? 

Idag är det mycket mer fokus på compliance än för bara några år sedan. Mycket större noggrannhet när det gäller uppföljning. Inte minst med ISO certifieringar och det kommande NIS2 direktivet. Utmaningarna handlar dels om att få organisationer att orka ”hålla i och hålla ut” och att se på lärandet som en process och inte som enskilda events. Och såklart – fokus på mätbara effekter!

Nyhet   21 februari 2024