Nyhet   17 januari 2024

Över 300 nya kunder och 30% fler affärer 2023

Med över 300 nya kunder och en ökning med 30 procent affärer kan Junglemap se tillbaka på ett mycket starkt 2023.

Junglemap
Över 300 nya kunder och 30% fler affärer 2023

Gustav Berghog, vd Junglemap

En av de viktigaste orsakerna bakom den markanta ökningen är den banbrytande AI Converter som introducerades förra året. – Många av våra befintliga kunder har länge velat utöka sin användning av NanoLearning till andra områden, säger Gustav Berghog, vd för Junglemap. Med vår nya AI-funktion är det nu mycket enklare att göra. Vi har även kompletterat vårt fokusområde cybersäkerhet med kurser som ökar medvetenheten inom GRC-relaterade ämnen.

En närmare titt på resultatet för 2023 visar ett fördubblat antal nya affärer med befintliga Junglemap-kunder. Den stora ökningen beror mycket på att många kunder vill utöka sin användning av NanoLearning med Junglemaps AI Converter som introducerades under 2023.

– Att skapa pedagogiskt innehåll av hög kvalitet har fram tills nu varit ett tidskrävande arbete som många organisationer inte har kunnat prioritera, säger Gustav Berghog.

Med Junglemaps nya AI Converter kan organisationer på praktiskt taget nolltid skapa, distribuera och följa upp NanoLearning-kurser kring sina policyer om hållbarhet, mutor och anti-korruption, penningtvätt och olika policyer kring uppförandekoder.

– Kurser som höjer medvetenheten inom dessa områden har alltid varit en del av det vi erbjuder på Junglemap, men med vår nya AI Converter på plats kompletterar GRC-relaterade ämnen nu vårt fokusområde cybersäkerhet på ett ännu mer omfattande sätt.

Inför 2024, när antalet cyberattacker förutspås fortsätta öka, försöker många organisationer stärka sin utbildning i cybersäkerhet. Det nya europeiska NIS2-direktivet som kommer att träda i kraft i augusti 2024 är också ett tydligt incitament för företagsledningar att ägna mer uppmärksamhet åt sin organisatoriska cyberhygien.

– Vi ser att många organisationer äntligen lämnar ”en gång om året”-modellen när det gäller att utbilda sina anställda i cybersäkerhet, för att i stället leta efter sätt att säkra sina mänskliga brandväggar året runt, säger Gustav Berghog. Och det är precis vad Junglemaps metod är utformad för att göra.

Nyhet   17 januari 2024