Kurs i Säkerhetsskyddslagen för medarbetare

Denna kurs i Säkerhetsskyddslagen ger en introduktion till de krav som er organisation behöver uppfylla för att öka skyddet mot spioneri, sabotage och terroristbrott.

Lagen omfattar både offentlig sektor och privata aktörer som deltar i en säkerhetskänslig verksamhet. Lagens syfte är att stärka informationssystem och infrastruktur och handlar bland annat om:

  • yttre säkerhet
  • inre säkerhet
  • samhällsviktig verksamhet
  • ekonomi

Kursen tar bland annat upp:

  • Vårt säkerhetsskyddsarbete
  • Fysisk säkerhet: Områden, byggnader och anläggningar
  • Informationssäkerhet: Hur skyddar vi information?
  • Personalsäkerhet: Säkerhetsprövning av medarbetare
  • Personalsäkerhet: Var uppmärksam

Kursen finns även i en version för chefer: Länk.

Vill du veta mer?

Hör av dig så berättar vi mer om hur NanoLearning kan hjälpa dig och din organisation!