Informationssäkerhet för alla anställda

Håll dig uppdaterad med vår informationssäkerhetsmedvetenhets-utbildning som består av 3-minuters NanoLearning-lektioner om välbekanta ämnen som phishing, ransomware, flerfaktorsautentisering och en ny lektion om insiderrisk.

Innehållet i kursen är utvecklat för att främja:

Phishing-medvetenhet

En djupare förståelse om phishing: länkar och inloggningssidor

Flerfaktorsautentisering

Hur du skyddar dina konton med flerfaktorsautentisering.

Säkerhet och samhälle

Lär dig mer om desinformation och falska berättelser

STAR-beteende

Minska risken med STAR-beteende (Stop, Think, Ask, React)

Kontakta oss

Jag accepterar integritetspolicyn