Nyhet   28 februari 2024

Goran Govorcinovic ny VP Sales Sweden, Finland and Benelux

Junglemap är ett SaaS-bolag som hjälper kunder att stärka sin medvetenhet om cybersäkerhet. Tre snabba frågor till Goran Govornicovic, ny VP Sales Sweden, Finland and Benelux.

Goran Govornicovic

Goran Govorcinovic ny VP Sales Sweden, Finland and Benelux.

Vad innebär din nya roll?

Vi tar ett samlat grepp kring hela den kommersiella delen på Benelux, samt de svenska och finska marknaderna både vad gäller nyförsäljning, merförsäljning och förnyelser av våra tjänster och produkter. Inte minst det senare är såklart viktigt för oss som SaaS-bolag. 

Vad är viktigast just nu för Junglemap som bolag?

Vi vet att vi har en metod som fungerar. Över 7 miljoner användare sedan 2006 talar sitt tydliga språk. Nu vässar vi våra processer för att effektivisera och systematisera lärandet och cybersäkerheten hos företag och organisationer. Med hjälp av vår nya AI-funktion sparar våra kunder mycket tid och resurser. 

Berätta om den utökade satsningen på GRC

GRC (Governance, Risk and Compliance) är ett område där vi ser en enorm potential och där vi har lång erfarenhet av att hjälpa kunder med skräddarsydda utbildningar inom allt från hållbarhet till anti-korruption och arbetsmiljö. Vår nya AI Converter gör det nu mycket enklare och effektivare för våra kunder att själva skapa de kurser de har behov av för att öka sin regelefterlevnad. På så sätt förenar vi Junglemaps effektiva metod NanoLearning med ett enklare och effektivare sätt att via vår SaaS-plattform skapa, distribuera och mäta effekter. 

Nyhet   28 februari 2024