Nyhet   09 oktober 2023

Ny kurs i Security and Privacy by Design

Alla typer av organisationer behöver prioritera både säkerhet och integritetsskydd. Tagore och Junglemap lanserar nu en ny kurs i Security and Privacy by Design (SPbD).

Informationssäkerhet
Integritet
Junglemap
Porträtt av Nils Ivar Skaalerud and Andreas Hegna

Nils Ivar Skaalerud, COO and founder Junglemap, Andreas Hegna, CEO Tagore.

– Vår nya kurs lär chefer och utvecklingsteam hur de kan bygga in både säkerhet och integritetsskydd genom varje steg i utvecklingsprocessen – och på så sätt följa lagar och regler, säger Nils Ivar Skaalerud, COO och grundare på Junglemap. 

Tidigare i år lanserade Tagore och Junglemap en rollbaserad kurs om OWASP Top 10 Web Application Security Risks som riktade sig till produkt- och utvecklingsteam. Med lanseringen av den nya kursen i Security and Privacy by Design erbjuds nu ett kurspaket riktat till samma målgrupp. 

– Chefer på alla nivåer måste bli medvetna om både risker och krav, och stötta sina utvecklare, säger Andreas Hegna, VD på Tagore. Vi hoppas att det här kurspaketet kan bli ett användbart verktyg i det arbetet. 

Det nya kurspaketet skapar en gemensam förståelse i hela organisationen och lyfter fram risker som finns inbyggda i olika applikationer, vilka lagkrav som gäller och förbereder på så sätt organisationer för att hantera säkerhetsincidenter. 

Insatser för att stärka säkerhet och integritetsskydd är helt avgörande i en hotmiljö som ständigt förändras med ökad risk att drabbas av dataintrång. Genom att ta med aspekter kring säkerhet och integritetsskydd i varje steg i utvecklingsprocessen kan arbetet ske utifrån en så kallad shift left-strategi, där säkerhetsaspekter tas med i planeringen redan innan själva programmeringsarbetet startar. 

– Den här kursen lär utvecklingsteam hur man bygger in säkerhet och integritetsskydd i hela utvecklingsprocessen, och det hjälper organisationer att både skydda sitt rykte och varumärke, bättre stödja sina affärsstrategier och samtidigt följa regler och förordningar hela vägen, säger Nils Ivar Skaalerud. 

Dynamisk rapportering i realtid 

Chefer och ledare måste naturligtvis kunna kontrollera om deras medarbetare slutför sina lektioner, klarar kunskapstest och reflekterar över kursens innehåll. Med hjälp av Junglemaps plattform finns användarstatistik hela tiden tillgänglig – från organisationsnivå, till avdelningar och ner på individuell nivå – som enkelt kan exporteras för att presenteras inom organisationen. 

Nyhet   09 oktober 2023