Kurs i anti-korruption och mutor (ABC)

Med våra NanoLearning-kurser i ABC (anti-bribery and corruption) får er organisation en bättre förståelse för mutor och korruption samt hur ni kan förebygga det.

Bristande ABC-efterlevnad kan leda till höga böter och förlorat anseende. För att medarbetare ska göra rätt när det verkligen gäller behövs regelbundna påminnelser.

Då passar NanoLearning perfekt.

Har du blivit chockad över korruptionsskandaler i organisationer som du trodde var trovärdiga?

Korruption är vanligare än vad vi tror och kan hända överallt. Det förekommer i flera former, men oavsett form, skapar det alltid orättvisa och osäkerhet.

För att minimera riskerna har flera organisationer infört en omfattande ABC-policy.

Men att ha en strategi och en policy räcker inte. 

Med hjälp av vår NanoLearning-kurs kan du enkelt minska risken för korruption och mutor. Den består av en serie korta, 3 minuters lektioner som distribueras automatiskt till dina anställda var tredje vecka.

Det skapar medvetenhet om korruption och mutor över tid.

Kursen går igenom allt från röda flaggor i samband med gåvor, måltider och andra förmåner till hur personliga relationer kan påverka hur vi fattar beslut.

Syftet med kursen är att uppmuntra en kultur av öppenhet, där alla kan diskutera och rapportera gråzoner och eventuella brott mot ABC-regelverket.

Efter att lektionerna är utskickade har ni full kontroll på: 

  • hur många anställda som har slutfört lektionerna
  • anställda som har undertecknat att de har läst och förstått din ABC-policy

Ni kan schemalägga automatiserade rapporter som skickas ut till chefer eller andra ansvariga, så de kan säkerställa efterlevnaden fullt ut.

 

Låt oss hjälpas åt!  

Junglemaps innehållsproducenter har lång och gedigen erfarenhet av att skapa kurser baserat på kunders material och önskemål. Vi skapar ett engagerande innehåll och tar hänsyn till pedagogiska aspekter som gör att du kan: 

  • få reda på vilka problem som anställda ofta stöter på 
  • träna anställdas förmåga att hantera dilemman 
  • samla underlag och idéer för framtida förbättringar 
  • få reda på hur anställda mår – vilka är deras hinder? 

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation.