Kurs i penningtvätt (AML)

I den här NanoLearning-kursen kommer chefer och medarbetare lära sig vad penningtvätt och finansiering av terrorism är och hur man kan förebygga det. Det minskar avsevärt risken för incidenter med penningtvätt i er organisation.

Bristande AML-efterlevnad kan leda till höga böter och förlorat anseende. För att medarbetare ska göra rätt när det verkligen gäller behövs regelbundna påminnelser.

Då passar NanoLearning perfekt. 

Kampen mot penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism prioriteras både nationellt och internationellt.  

Myndigheterna stränga krav får konsekvenser för den enskilde medarbetaren i arbetsvardagen. 

Då bristande efterlevnad kan leda till höga böter och förlorat anseende är det nödvändigt att kontinuerligt fokusera på penningtvätt.  

Utan att skapa ett informationsöverflöd.

 

Låt oss hjälpas åt!  

Junglemaps innehållsproducenter har lång och gedigen erfarenhet av att skapa kurser baserat på kunders material och önskemål.  

Vi integrerar era interna AML-policyer i kursen, vilket säkerställer att alla tar del av och förstår dem. 

Vi använder verklighetsnära dilemman som tränar din organisation i att upptäcka röda flaggor och fatta beslut som följer AML. 

Vi kan lägga till nya ämnen i kursen, till exempel hur ni använder er interna AML-programvara för rapportering och KYC-ändamål. 

Vi skapar ett engagerande innehåll och tar hänsyn till pedagogiska aspekter som gör att ni kan: 

  • få reda på vilka problem som anställda ofta stöter på 
  • träna anställdas förmåga att hantera dilemman 
  • samla underlag och idéer för framtida förbättringar 
  • få reda på hur anställda mår – vilka är deras hinder? 

 

Exempel på innehåll: 

  • Begreppet penningtvätt 
  • Terroristfinansiering 
  • Hur man förhindrar penningtvätt, t.ex. genom kundkännedom och rapporteringsåtgärder 
  • Riskfaktorer och beteenden att vara uppmärksam på 

Utbildningen kan skickas till alla medarbetare under hela året, i den takt som passar. Innehållet kan uppdateras, utökas och återanvändas år efter år. 

Vill du veta mer?

Hör av dig så berättar vi mer om hur NanoLearning kan hjälpa dig och din organisation!