Kurs i arbetsrätt för chefer

I den här NanoLearning-kursen får chefer en introduktion och förståelse för grunderna i arbetsrätt.

Vår NanoLearning-metod ökar medvetenheten om de viktigaste delarna av arbetsrätten för chefer som till exempel anställningar, diskriminering, olika typer av ledighet, uppsägning av anställning och mycket mer.

Vi anpassar innehållet för er organisation och ni får en effektmätningsrapport över vad cheferna faktiskt vet och vad de har lärt sig efter att kursen är genomförd.

Utbildningen handlar om hur du som chef ska hantera frågor som rör arbetsrätt. Inom ramen för lagar, avtal, regler och organisationens riktlinjer/policyer. 

Utbildningen kan användas som en introduktion för nya chefer och skickas ut regelbundet, eller för att öka medvetenheten hos befintliga chefer genom repetetion, reflektion och säkrad kunskap över tid.

 

Exempel på innehåll:

  • Anställning
  • Uppsägning
  • Lön
  • Diskriminering

 

Låt oss hjälpas åt!  

Junglemaps innehållsproducenter har lång och gedigen erfarenhet av att skapa kurser baserat på kunders material och önskemål. Vi skapar ett engagerande innehåll och tar hänsyn till pedagogiska aspekter som gör att du kan: 

  • få reda på vilka problem som chefer ofta stöter på 
  • träna chefers förmåga att hantera dilemman 
  • samla underlag och idéer för framtida förbättringar 
  • få reda på hur chefer och anställda mår – vilka är deras hinder? 

Vill du veta mer?

Hör av dig så berättar vi mer om hur NanoLearning kan hjälpa dig och din organisation!