Kurs i Integritetsskydd & GDPR för chefer, ledare och styrelser

Våra kurser för ökad medvetenhet om integritetsskydd och GDPR består av 16 olika NanoLearning-lektioner, inklusive tester och utvärderingar, medvetenhetsundersökningar och ledarskapsutbildning.

En god integritetskultur och regelefterlevnad förutsätter att beslutsfattare har kunskap, medvetenhet och engagemang. Vi erbjuder egna kurser för ledande befattningshavare och styrelser samt chefer på alla nivåer.

Innehållet i kursen är utvecklat för att främja:

Kugghjul

Integritetskunskap

En högre nivå av grundläggande integritetskunskap (sekretessprinciper och rättigheter, etc.)

Kugghjul

Riskminimering

Lär dig om riskreducerande åtgärder som dataminimering och incidentrapportering

Kugghjul

Reflektion

Reflektion kring vardagens integritetsskydd, t.ex. i förhållandet mellan arbetsgivare och anställd samt integritetsinställningar

Kugghjul

STAR-beteende

Uppmuntra en starkare integritetskultur baserad på dialog och STAR-beteende (Stop, Think, Ask, React)

Vill du veta mer?

Hör av dig så berättar vi mer om hur NanoLearning kan hjälpa dig och din organisation!